STAznanost

Laboratoriju za biokibernetiko priznanje Inštituta za neionizirna sevanja za 30 let sodelovanja

Ljubljana, 22. avgusta - Inštitut za neionizirna sevanja (INIS) je Laboratoriju za biokibernetiko (LBK) Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani podelil priznanje za tri desetletja uspešnega sodelovanja na področju razvoja in raziskav vplivov električnih in magnetnih polj (EMP) na biološke sisteme.

Ljubljana, Laboratorij za biokibernetiko Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Inštitut za neionizirna sevanja je Laboratoriju za biokibernetiko Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani podelil priznanje za tri desetletja uspešnega sodelovanja. Foto: arhiv Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani

Ljubljana, Laboratorij za biokibernetiko Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.
Inštitut za neionizirna sevanja je Laboratoriju za biokibernetiko Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani podelil priznanje za tri desetletja uspešnega sodelovanja.
Foto: arhiv Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani

Ljubljana, Laboratorij za biokibernetiko Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Inštitut za neionizirna sevanja je Laboratoriju za biokibernetiko Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani podelil priznanje za tri desetletja uspešnega sodelovanja. Foto: arhiv Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani

Ljubljana, Laboratorij za biokibernetiko Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.
Inštitut za neionizirna sevanja je Laboratoriju za biokibernetiko Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani podelil priznanje za tri desetletja uspešnega sodelovanja.
Foto: arhiv Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani

Priznanje je direktor inštituta Peter Gajšek vročil predstojniku LBK Tadeju Kotniku in vodji raziskovalnega programa Damijanu Miklavčiču. Kot so sporočili s fakultete, se je sodelovanje začelo že leta 1993, ko sta INIS in LBK združila moči za izvajanje projekta o vplivu elektromagnetnih sevanj na okolje. Od takrat sta skupini sodelovali pri več projektih in skupaj objavili več kot 20 znanstvenih člankov ter prispevkov na konferencah.

Njihovo delo se osredotoča na raziskovanje učinkov električnih in magnetnih virov na človeka in okolje, pri čemer pomembno vlogo igra tudi osveščanje splošne javnosti in odločevalcev. V okviru projekta Forum EMS so skupaj objavili 16 poljudnih brošur, Gajšek in Kotnik pa sta bila tudi urednika in soavtorja monografije Odgovorno upravljanje problematike EMP pri umeščanju elektroenergetskih objektov v prostor (2022).

V lanskem letu so na ljubljanski fakulteti za elektrotehniko raziskovalci INIS in LBK izvedli dve delavnici na področju problematike EMP, poleg tega pa sodelujejo tudi na področju izobraževanja mladih.

Ob praznovanju 30 let uspešnega sodelovanja so izrazili prepričanje, da se bo njihovo partnerstvo nadaljevalo tudi v prihodnje, so še sporočili s fakultete.