STAznanost

Sobotna in nedeljska noč tradicionalno v znamenju netopirjev

Ljubljana, 26. avgusta - Zadnji vikend v avgustu tradicionalno zaznamuje mednarodna noč netopirjev, s katero se javnost ozavešča o pomenu in varstvu teh sesalcev ter njihovih habitatov. V Sloveniji živi 32 vrst netopirjev, ki jim pomemben življenjski prostor predstavljajo stavbe kulturne dediščine. Aktivnosti v okviru noči netopirjev bodo potekale do 15. septembra.

Po svetu živi več kot 1400 vrst netopirjev in so za glodavci po vrstni pestrosti najbolj pestra skupina sesalcev. V Evropi živi več kot 40 vrst netopirjev, v Sloveniji pa po zadnjih podatkih Slovenskega društva za proučevanje in varstvo netopirjev 32.

Netopirji so edina vrsta letečih sesalcev in igrajo pomembno vlogo v vseh ekosistemih. Mnoge vrste netopirjev se prehranjujejo z žužki, tudi takimi, ki veljajo za škodljivce na poljščinah ali drugih nasadih, so sporočili z ministrstva za naravne vire in prostor.

Z namenom ozaveščanja javnosti o biologiji, pomenu in varstvu netopirjev ter njihovih življenjskih prostorov od leta 1997 zadnji konec tedna v avgustu poteka mednarodna noč netopirjev. V Sloveniji te dogodke organizira in koordinira Slovensko društvo za preučevanje in varstvo netopirjev, dogodki pa bodo potekali do 15. septembra.

V tem času se bodo zvrstila predavanja, razstave in vodeni ogledi s poslušanjem ter opazovanjem netopirjev.

Netopirji so zvesti prebivalci stavb kulturne dediščine, v katerih so našli najmanj 23 od 32 v Sloveniji živečih vrst netopirjev. To pomeni, da te stavbe vsaj občasno gostijo nad 77 odstotkov vseh vrst te skupine sesalcev, ali nad 20 odstotkov vseh slovenskih domorodnih vrst sesalcev, poudarjajo na ministrstvu.

Netopirji veljajo tudi za eno bolj ogroženih živalskih skupin v Sloveniji in Evropi. Najbolj jih ogroža človek, ki z obnovami stavb uničuje netopirska zatočišča, jim z zamreženjem odprtin onemogoča dostop v stavbe ter jih vznemirja z jamskim turizmom in svetlobnim onesnaževanjem.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je z namenom zmanjšanja obremenjenosti objektov z netopirskim iztrebkom v okviru projekta LIFE izvedlo tehnične ukrepe v prvih 12 od skupno 50 načrtovanih cerkvah.

V teh stavbah so namreč prisotne večinoma porodniške skupine malih podkovnjakov, v eni pa tudi navadnih netopirjev. V slednji se združi tudi do 500 brejih samic, ki se jim po skotu pridružijo še mladiči.

Na mednarodni ravni noč netopirjev koordinira sekretariat Sporazuma o varstvu netopirjev v Evropi (Eurobats). Sporazum je bil vzpostavljen leta 1991 v okviru Konvencije o varstvu selitvenih vrst prosto živečih živali. Slovenija je sporazum ratificirala oktobra 2003.

V Sloveniji smo prvo mednarodno noč netopirjev obeležili leta 1999.