STAznanost

S shranjevanjem semen v ohranjanje travnikov

Ljubljana/Postojna, 10. septembra - Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) s partnerji izvaja projekt Life for Seeds, v okviru katerega želijo z vzpostavitvijo semenske banke poskrbeti za ohranjanje prioritetnih travniških habitatnih tipov v Sloveniji. Osredotočajo se na varstvo presihajočih jezer, suhih travnikov z orhidejami in travnikov z navadnim volkom.

Omenjeni trije habitatni tipi, na katere se osredotoča projekt Life for Seeds - Ohranjanje prioritetnih travniških habitatnih tipov v Sloveniji z vzpostavitvijo semenske banke in obnovo in situ, so glede na najnovejše raziskave močno ogroženi s slabimi obeti za prihodnost, so ta teden sporočili iz DOPPS.

Projekt izvajajo v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije, javnim zavodom Krajinski park Goričko, javnim zavodom Triglavski narodni park in Notranjskim regijskim parkom. Sofinancirajo ga EU iz programa Life, fundacija Sigrid Rausing Trust in ministrstvo za javno upravo.

S projektom želijo prispevati k izboljšanju stanja z vzpostavitvijo semenske banke, v kateri bodo shranjena semena vsaj 300 značilnih vrst, nabrana na 21 območjih Nature 2000 po Sloveniji. Genetsko pestrost shranjenih semen bodo zagotovili z velikim številom nabranih vzorcev, saj bo v banki shranjenih 12.000 nabirkov semen.

Poleg tega bodo z lokalnim semenskim materialom obnovili več kot 74 hektarov travnikov na sedmih območjih Nature 2000. Pri obnovi bodo uporabili dve metodi, in sicer zeleni mulč (prenos sveže pokošene trave z zrelim semenom, ki še ni izpadlo) ter setev semenskih mešanic, nabranih s krtačnim strojem, ročnim sesalcem ali ročno.

Kot so izpostavili v DOPPS, bodo konkretne naravovarstvene dejavnosti podprli s pripravo kmetijsko-okoljskih ukrepov, ki bodo kmete spodbujali k ohranjanju ekstenzivno obdelovanih travnikov, ter z izobraževalnimi dejavnostmi.

Med njimi je tudi razstava Semena za življenje, ki so jo pripravili v sodelovanju z Notranjskim muzejem Postojna in jo odprli ta četrtek na Titovem trgu v Postojni. Njen namen je spoznavati raznolikost travniških rastlin in njihovih semen na 21 območjih Nature 2000 ter pomen ohranjanja pisanih travnikov v Sloveniji.

Razstava bo na ogled do začetka oktobra, nato pa jo bodo selili po prostorih partnerskih organizacij.