STAznanost
Humanistika in družboslovje

Na ministrstvu za obrambo podpisali sporazuma o sodelovanju s samostojnima visokošolskima zavodoma

Ljubljana, 11. septembra - Minister za obrambo Marjan Šarec, glavni tajnik mariborske Alma Mater Europaea Barbara Toplak Perovič in dekan novomeške fakultete za organizacijske študije Boris Bukovec so podpisali sporazum o sodelovanju. Sklenitev sporazumov bo omogočila dolgoročno sodelovanje pri izobraževanju in usposabljanju ter znanstvenem raziskovanju in razvoju.

S sklenitvijo sporazumov se poleg javnih univerz zdaj medsebojno sodelovanje na področju izobraževanja širi tudi na nekatere samostojne visokošolske zavode, ki so pokazali interes za širše sodelovanje in tudi že akreditirali visokošolske izobraževalne programe 1. bolonjske stopnje z možnostjo izbire vojaškega modula, so sporočili z ministrstva za obrambo.

Junija letos sta bila podpisana sporazuma o sodelovanju z ljubljansko in primorsko univerzo, medtem ko je takšen sporazum z mariborsko univerzo še v usklajevanju.

Sklenitev sporazumov bo med drugim omogočila sodelovanje pri pripravi in izvajanju dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov, ki so povezani z vojaškimi vsebinami, pri izvedbi dela študijskega programa vojaškega modula v okviru akreditiranih visokošolskih strokovnih študijskih programov in habilitiranju zaposlenih na ministrstvu v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter visokošolskih in raziskovalnih sodelavcev posameznega zavoda.

Posamezne oblike sodelovanja bodo po podpisu sporazumov podrobneje uredili s sklenitvijo posebnih pogodb. Trenutno tudi že potekajo priprave za poznejšo sklenitev pogodb o izvedbi vojaškega modula, ki so ga oziroma ga še bodo v okviru visokošolskih izobraževalnih programov akreditirali posamezni visokošolski zavodi.

Od leta 2021 na pobudo ministrstva poteka projekt oblikovanja t. i. hibridnega izobraževanja po evropskem konceptu priprave novih oblik izobraževanja. Gre za evropski pristop k mikrokvalifikacijam za vseživljenjsko učenje in zaposljivost. Danes je na ljubljanski univerzi akreditiranih devet programov, deset jih je v fazi akreditacije, na mariborski univerzi je akreditiran en program in še eden je v fazi akreditacije, na primorski univerzi sta akreditirana dva programa, eden je v fazi akreditacije, štirje programi pa so akreditirani na samostojnih visokošolskih zavodih.

Razpis študijskih programov z akreditiranim vojaškim modulom je v izključni domeni visokošolskih zavodov. Za študijsko leto 2022/2023 so bili razpisani trije programi vojaške smeri, na katerih je vpisanih pet študentov, in trije programi z izbirnim vojaškim modulom, ki pa ga lahko študenti izberejo do začetka tretjega letnika, zato v tem trenutku še ni znano skupno število študentov vojaškega modula, ki bo prvič izveden v študijskem letu 2024/25.