STAznanost

Naslednji tedni znova v znamenju Meseca znanosti 2023

Ljubljana, 13. septembra - Jesensko-zimski meseci bodo tudi letos na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije v znamenju številnih dogodkov nanizanih v Mesec znanosti 2023. Ti se začenjajo s Stičiščem znanosti in gospodarstva na mednarodnem obrtnem sejmu v Celju. Z njimi želijo prispevati h krepitvi prepoznavnosti dejavnosti in dosežkov znanosti v Sloveniji.

Ministrstvo bo od danes na Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti v Celju skupaj z deležniki s področja znanosti in gospodarstva predstavljalo aktualne vsebine visokotehnoloških inovacij, novih tehnologij, novih materialov in tehnoloških procesov s področja elektronike, mehatronike, robotike, bionike, energetike, informacijsko-komunikacijske tehnologije, digitalizacije, industrije 4.0 in 5.0 ter družbe 5.0.

Konec septembra se bodo znova pridružili iniciativi Evropska noč raziskovalcev, saj bodo podprli pridružene aktivnosti, ki jih izvajajo slovenske raziskovalne organizacije. Zagotovili bodo tudi podporo za nov krog uspešno izvedenega Inovacijskega kampa za mlade iz Sredozemlja, ki ga načrtuje Evro-sredozemska univerza, ob tem pa nadaljujejo uspešno sodelovanje pri izvedbi Festivala UniMinds, ki poudarja aktivnosti grajenja inovacijske skupnosti in partnerstev med akademskim okoljem in gospodarstvom.

Mesec znanosti 2023 pa se bo od 11. do 13. oktobra prvič povezal z uspešno in uveljavljeno mednarodno konferenco o prenosu tehnologij. Ta hkrati predstavlja nacionalni dogodek v okviru t.i. turneje po prestolnicah, ki je del kampanje Evropske unije za spodbujanje valorizacije znanja.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je letos sprejelo uredbo s področja odprte znanosti in akcijski načrt odprte znanosti, ki sledi ukrepom, sprejetim v sklopu resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji do leta 2030, zato bo poudarek letošnjega meseca znanosti tudi na dnevnih odprte znanosti, ki jih bodo organizirali skupaj s Slovensko skupnostjo odprte znanosti in bodo potekali novembra.

Slovesni vrhunec dogodkov tudi letos predstavlja podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstvenoraziskovalni in razvojni dejavnosti, ki bo 28. novembra potekala v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma.

Sicer pa vsebinski vrhunec dogajanja predstavlja zadnja letošnja Platforma znanja oz. Vizionarska delavnica, ki bo namenjena razpravi in izmenjavi mnenj širokega kroga deležnikov znanosti, inovacij, gospodarstva in drugih, s katero bomo prispevali k sooblikovanju že 10. okvirnega programa za raziskave in inovacije EU. Delavnica, ki je načrtovana za 19. december, bo dinamičen in interaktiven dogodek, ki bo ponudil priložnost za razpravo, povezovanje in oblikovanje skupne vizije za raziskave in inovacije za obdobje 2028-2034.

Kot vsako leto bo zadnji v nizu dogodkov Simpozij slovenskih raziskovalcev v tujini, ki bo 20. in 21. decembra, so še sporočili iz ministrstva.