STAznanost
Naravoslovje in tehnika

Ob 70-letnici izhajanja revije Geologija podelili več priznanj

Ljubljana, 3. oktobra - Geološki zavod Slovenije je v petek v Cankarjevem domu v Ljubljani obeležil 70 let izhajanja znanstvene revije Geologija. Na slovesnosti, ki je bila posvečena velikemu pomenu znanstvene periodike za razvoj znanstvenega okolja, sta uredništvo revije in izdajatelj Geološki zavod Slovenije podelila priznanja za obdobje zadnjih desetih let izhajanja revije, so sporočili z zavoda.

Ljubljana, Cankarjev dom.
Slovesnost ob 70-letnici izhajanja revije Geologija.
Predsednik Znanstvenega sveta Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS (Aris) Peter Križan.
Foto: Miha Hvale

Ljubljana, Cankarjev dom.
Slovesnost ob 70-letnici izhajanja revije Geologija.
Direktor Geološkega zavoda Slovenije Miloš Bavec.
Foto: Miha Hvale

Ljubljana, Cankarjev dom.
Slovesnost ob 70-letnici izhajanja revije Geologija.
Foto: Miha Hvale

V uvodnem nagovoru je direktor Geološkega zavoda Slovenije Miloš Bavec spregovoril o pomenu revije za razvoj slovenskih geoznanosti in uveljavljanje slovenskih raziskovalcev na teh področjih. "Niso vsi geološki zavodi po svetu raziskovalno usmerjeni in še zdaleč niso vsi geološki zavodi javne raziskovalne ustanove. Mi to smo, na kar smo izredno ponosni. In temu se, poleg dobrega in premišljenega dela naših predhodnikov, lahko zahvalimo tudi naši reviji Geologija," je dejal.

Pogled uglednega raziskovalca in profesorja o pomenu znanstvene periodike za napredek znanosti, družbe in posameznika je z udeleženci slovesnosti delil tudi predsednik Znanstvenega sveta Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS (Aris) Peter Križan. V nagovoru je poudaril, da so znanstvene revije temeljna sestavina raziskovalnega ekosistema in nadvse pomembne za razširjanje znanja, preverjanje kakovosti in verodostojnosti informacij ter povezovanje znanstvenikov.

Glavna in odgovorna urednica revije Geologija Mateja Gosar pa je v svojem govoru spomnila na najpomembnejše dogodke, ki so vplivali na razvoj revije skozi sedem desetletij izhajanja ter predstavila načrte za prihodnost. "Filozofija sodobne znanosti temelji na dejstvu, da morajo biti izsledki znanstvenih raziskav objavljeni. Samo tako jih je mogoče prepoznati, preveriti, jih vključiti v obstoječe znanstveno vedenje ter jih tudi uporabiti za nadaljnje raziskave," je med drugim povedala.

Uredništvo revije je na slovesnosti podelilo priznanja izjemnim posameznikom, ki so s svojim delom v zadnjih desetih letih prispevali k razvoju revije in geološke znanosti. Priznanje za najaktivnejšega člana uredniškega odbora je prejel Mihael Brenčič. Luka Gale je prejel priznanje za najaktivnejšega avtorja. Polona Vreča pa je prejela priznanje kot prva avtorica največkrat citiranega članka, objavljenega v reviji Geologija, odkar je ta v podatkovni zbirki Scopus.

Izdajatelj revije Geološki zavod Slovenije je na slovesnosti podelil posebno zahvalo glavni in odgovorni urednici revije Mateji Gosar. Bernardi Bole je podelilo priznanje za skrbno, vestno in uspešno delo tehnične urednice revije, Vidi Pavlica za oblikovanje revije in Maksu Šinigoju za tehnično podporo pri digitalizaciji in indeksaciji arhivskih izvodov revije.

Revija Geologija izhaja od leta 1953 in je osrednja slovenska geološka znanstvena revija z mednarodnim uredniškim odborom. V njej objavljajo tako domači kot tuji raziskovalci.

Izhaja dvakrat na leto, prispevki pa obravnavajo tematiko regionalne geologije, stratigrafije, paleontologije, sedimentologije, petrologije, mineralogije, mineralnih surovin, geofizike, hidrogeologije, varstva okolja in geokemije, geohazarda, seizmologije ter geoinformacijskih in drugih geoznanosti.