STAznanost

Na mednarodnem simpoziju o novem odnosu človeka do živali

Ljubljana, 16. oktobra - V Prešernovi dvorani v Ljubljani bo do četrtka v organizaciji Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU potekal mednarodni simpozij o živalih z naslovom Misliti živali. Na prvem tovrstnem dogodku bodo mednarodni strokovnjaki z različnih strokovnih področij razpravljali od odnosu človeka do živali, so sporočili organizatorji.

Kot so navedli v sporočilu za javnost, se bodo razmišljanja o živalih lotili multidisciplinarno. Med predavatelji iz Evrope, ZDA in Japonske se bodo tej temi med drugim posvetili zgodovinarji, filozofi, folkloristi, sociologi, psihologi, komparativisti, biologi in drugi strokovnjaki.

Raziskovalka Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU ter predsednica programskega in organizacijskega odbora simpozija Marjetka Golež Kaučič je ob tem povedala, da se bodo na dogodku osredotočili na obravnavo odnosov človeka do živali na podlagi spremenjenega stanja sveta. Ta je po njenih besedah že povzročil premik fokusa pogleda iz antropocentrizma, pri katerem je glavna zamisel človekova nadrejenost naravi, v ekocentrizem, ki poudarja pomembnost ekosistema, narave in okolja.

"Predvsem želimo poudariti, da človek ni več krona sveta, temveč v tem novem pogledu postane enakovreden živalim, ki naj ne bi bile več izrinjene iz kulturnega in družbenega prostora," je dejala. "Z novega stališča želimo ozavestiti ljudi o tem, kaj se dejansko dogaja z živalmi, kako jih ubijamo, z njimi eksperimentiramo, jih mučimo oz. se do njih obnašamo, kot da niso živa bitja. Ta odnos želimo spremeniti in se v prihodnosti nenazadnje zavzeti za njihove osnovne pravice," je pojasnila.

Simpozij tako za podlago novega premišljevanja o živalih ponuja različne koncepte in diskurze, kot so biocentrična enakovrednost živih bitij, diskurz sorodnosti z živalmi, abolicionistični pogled na živali, kritika speciesizma oz. diskriminacija na podlagi vrste, čezvrstna pravičnost in etika globalne medvrstne empatije ali sočutja.

"Posebnost je, da odpiramo možnost prostora povezav med kulturno in kritično animalistiko ter varstveno biologijo, kar bi morda omogočilo, da se začne proces preseganja strukturnih hierarhij v odnosu človek, žival," je še povedala Golež Kaučič.

Simpozij sicer izhaja njenega projekta Misliti živali: transformativni vidiki raziskav živali v folklori, literaturi in kulturi, ki ga financira Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS (Aris). Na njem bodo strokovnjaki med drugim predstavili odnos človeka do živali skozi zgodovino, spregovorili o prisotnosti živali in njihovem pomenu v različnih tradicijah in folklornih legendah, se dotaknili sožitja med ljudmi in divjimi živalmi itd.