STAznanost

Na SAZU mednarodni simpozij Masovni podatki, male literature

Ljubljana, 3. novembra - Na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (SAZU) se danes začenja dvodnevni mednarodni simpozij z naslovom Masovni podatki, male literature. Krovna tema simpozija je digitalna literarna veda, ki kot del digitalne humanistike vpeljuje eno najkorenitejših paradigmatskih metodoloških sprememb doslej.

Kot so sporočili iz Slovenskega društva za primerjalno književnost, se bo simpozij posvetil predstavljanju, razreševanju in primerjanju ovir, s katerimi se soočajo raziskovalke in raziskovalci na področju digitalne literarne vede, ko se ukvarjajo z literaturami v manjših jezikih, in literaturami, ki sicer ne veljajo za male, a jih anglocentrizem vseeno izpodriva na periferijo.

Dvodnevni mednarodni dogodek bo tudi omogočil izmenjavo stališč, informacij in izkušenj med raziskovalkami in raziskovalci tako s področja literarnih kot računalniških ved, ki se pri svojem delu soočajo s sorodnimi izzivi, ključnimi za razvoj mednarodne digitalne literarne vede.

Na simpoziju bodo med drugim Marko Pranjić, Andrejka Žejn in Senja Pollak spregovorili o primerjavi Josipa Jurčiča in Ivana Cankarja s pomočjo metod računalniškega zaznavanja semantičnih sprememb, Ivana Zajc pa o stilometrijski analiza del Ivana Cankarja in Ivana Tavčarja - Vidik razvoja literarnega sloga.

Simpozij sofinancirajo Javna agencija za knjigo, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU ter Raziskovalni center za humanistiko Univerze v Novi Gorici.