STAznanost

Vlada sprejela prvo slovensko vesoljsko strategijo

Ljubljana, 3. novembra - Vlada je na dopisni seji sprejela prvo slovensko vesoljsko strategijo 2030, ki določa usmeritve in aktivnosti za povečanje konkurenčnosti slovenske vesoljske industrije in vzpostavitev vodilne vloge na vesoljskih področjih, kjer se odlikujejo slovenski deležniki. Zaprosila bo tudi za polnopravno članstvo v Evropski vesoljski agenciji (Esa).

Ambicije iz vizije in poslanstva slovenske vesoljske strategije so se izoblikovale v vrsto dolgoročnih ciljev, ki tvorijo pet strateških stebrov za podporo razvoju sektorja, so po današnji dopisni seji sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Trije stebri so namenjeni razvoju programskih prednostnih področij, in sicer spodbujati in razvijati vesoljske tehnologije ter raziskave in razvoj, vključno z izkoriščanjem novih zmogljivosti na področju satelitskih komunikacij na Zemlji in zunaj nje.

Prav tako namerava država razširiti sodelovanje v mednarodnih prizadevanjih za odkrivanje in raziskovanje vesolja ter nadalje razvijati znanje in tehnologije, ki omogočajo človeške in robotske raziskovalne misije in spodbujati razvoj in uporabo vesoljskih aplikacij za močnejšo komercialno, trajnostno in ustvarjalno prihodnost z uporabo tehnologij naslednje generacije.

Ostala dva stebra sta namenjena vzpostavljanju dobrih pogojev za nadaljnji razvoj vesoljskega sektorja. Temeljita na spodbujanju izobraževanja na področju znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike med prihodnjimi generacijami ter na spodbujanju podjetništva ter z namenskimi programi za vesoljske inovacije omogočanje razvoja novih podjetij v okviru univerz in raziskovalno-tehnoloških organizacij.

Glede na izredno dinamiko sektorja bo ministrstvo strategijo periodično pregledalo in jo po potrebi prilagodilo spremenjenim razmeram.

Vesoljski sektor je eden izmed najhitreje rastočih sektorjev, tudi v Sloveniji, so izpostavili na vladi in dodali, da so zanj značilni veliki multiplikativni učinki na gospodarsko rast in zaposlovanje. Nekatera slovenska podjetja so v svojih nišah že dosegla svetovno prepoznavnost.

Zaradi digitalizacije družbe so aktivnosti tega sektorja vse bolj pomembne tudi v vsakodnevnem življenju ljudi, obenem pa zaradi velikega vložka v raziskave in razvoj prinaša številne prebojne rešitve.

Slovenija po pojasnilih vlade izvaja večino aktivnosti na področju vesoljskih tehnologij v okviru pridruženega članstva pri Esi. Veljavni pridružitveni sporazum Slovenije poteče konec leta 2024, za polnopravno članstvo pa je treba leto dni pred potekom sporazuma podati pisno prošnjo.

Vlada je ministra za gospodarstvo, turizem in šport Matjaža Hana pooblastila za podpis in predložitev pisne prošnje za polnopravno članstvo. To bo možno šele po pregledu izpolnjevanja vseh kriterijev ter po potrditvi sveta Ese, so dodali.