STAznanost

Strateški svet GZS za višanje produktivnosti s krepitvijo vlaganj v inovacije in razvoj

Ljubljana, 13. novembra - Nizka produktivnost v Sloveniji je posledica nizkega obsega investicij v raziskave, razvoj in inovacije glede na delež BDP, ocenjuje strateški svet Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) za raziskave, razvoj in inovacije. Člani sveta ob tem pričakujejo, da se 0,25 odstotka BDP nameni izključno za inovacije, so sporočili iz GZS.

Strateški svet se strinja, da se del nacionalnih in evropskih finančnih sredstev nameni za odpravo posledic kriz in nesreč, vendar opozarja, da to ne sme vplivati na nižanje razvojnih finančnih sredstev za podjetja. Člani sveta so prepričani, da vlaganja v razvoj in inovacije spodbujajo dvig dodane vrednosti, so v sporočilu za javnost pojasnili na gospodarski zbornici.

Strateški svet ob tem izpostavlja ugotovitve Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar), da je produktivnost v Sloveniji lani dosegla 86 odstotkov povprečja EU, počasno okrevanje produktivnost po gospodarsko-finančni krizi pa izvira predvsem iz nizkega obsega investicij glede na delež bruto domačega proizvoda (BDP).

Po evropskem inovacijskem indeksu se je Slovenija uvrstila v skupino zmernih inovatork, vendar zaostaja za povprečjem, kar je vse povezano s premalo vlaganji v raziskave in razvoj - tako na strani javnega kot poslovnega sektorja, opozarjajo člani strateškega sveta.

Ključni mehanizem za povezovanje znanosti in gospodarstva na področjih, ki jih opredeljuje EU skozi strategijo pametne specializacije, so po prepričanju strateškega sveta Strateška razvojno-inovacijska partnerstva (SRIPi). Ta bodo okrepila svoje delovanje, če bodo imela zagotovljeno stabilno, kontinuirano in predvidljivo sofinanciranje s strani države.

Strateški svet v tej luči pričakuje, da se v okviru zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti nameni 0,25 odstotka BDP izključno za inovacije, pri čemer se celotno financiranje znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti dvigne na 1,25 odstotka BDP. Za to se je država nenazadnje zavezala tudi v zavezništvu, ki ga je spomladi letos podpisala z GZS in razvojnimi institucijami, so izpostavili člani sveta.

Po prepričanju strateškega sveta mora čim prej začeti delovati inovacijski svet Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS (Aris). S tem se bodo lahko vzpostavila merila in kriteriji za vrednotenje inovacijske dejavnosti, ki so pogoj za vzpostavitev finančnih mehanizmov.

Člane strateškega sveta obenem skrbi, da Aris kljub obsežnemu povečanju sredstev in delovnih nalog ostaja s skoraj istim številom zaposlenih, so navedli v sporočilu za javnost.

Vlada je sklep o ustanovitvi agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost sprejela 26. aprila. Aris, ki je univerzalna pravna naslednica Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), je ustanovila v skladu z novelo zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti.

Upravni odbor GZS je strateški svet za raziskave, razvoj in inovacije ustanovil 30. maja. Ustanovna seja sveta je potekala 9. junija. Je posvetovalno telo za področje razvojne in inovacijske dejavnosti, usmerjeno v krepitev dejavnosti raziskav, razvoja in inovacij ter dvig produktivnosti, konkurenčnosti in dodane vrednosti slovenskega gospodarstva.