STAznanost

Aris z nekaterimi novostmi na področju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti

Ljubljana, 21. novembra - V ljubljanskem Grand Hotelu Union se je v organizaciji Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS (Aris) danes začel dvodnevni nacionalni dogodek Dan Aris 2023: Podpiramo odličnost. Na njem so predstavili nekatere spremembe in novosti Arisa na področju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti.

Ljubljana, GH Union.
Odprtje nacionalnega dogodka Dan Aris na temo Podpiramo odličnost.
Panelna razprava: Vloga Evropskega sveta za inovacije pri spodbujanju inovacij v Sloveniji.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, GH Union.
Odprtje nacionalnega dogodka Dan Aris na temo Podpiramo odličnost.
Panelna razprava: Vloga Evropskega sveta za inovacije pri spodbujanju inovacij v Sloveniji.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, GH Union.
Odprtje nacionalnega dogodka Dan Aris na temo Podpiramo odličnost.
Panelna razprava: Vloga Evropskega sveta za inovacije pri spodbujanju inovacij v Sloveniji.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, GH Union.
Odprtje nacionalnega dogodka Dan Aris na temo Podpiramo odličnost.
Panelna razprava: Vloga Evropskega sveta za inovacije pri spodbujanju inovacij v Sloveniji.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, GH Union.
Odprtje nacionalnega dogodka Dan Aris na temo Podpiramo odličnost.
Panelna razprava: Vloga Evropskega sveta za inovacije pri spodbujanju inovacij v Sloveniji.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, GH Union.
Odprtje nacionalnega dogodka Dan Aris na temo Podpiramo odličnost.
Panelna razprava: Vloga Evropskega sveta za inovacije pri spodbujanju inovacij v Sloveniji.
Predsednik inženirske akademije Mark Pleško.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, GH Union.
Odprtje nacionalnega dogodka Dan Aris na temo Podpiramo odličnost.
Panelna razprava: Vloga Evropskega sveta za inovacije pri spodbujanju inovacij v Sloveniji.
Mojca Pečar iz Urada RS za intelektualno lastnino.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, GH Union.
Odprtje nacionalnega dogodka Dan Aris na temo Podpiramo odličnost.
Panelna razprava: Vloga Evropskega sveta za inovacije pri spodbujanju inovacij v Sloveniji.
Nacionalna kontaktna oseba za EIC na agenciji SPIRIT Slovenija Igor Milek.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, GH Union.
Odprtje nacionalnega dogodka Dan Aris na temo Podpiramo odličnost.
Panelna razprava: Vloga Evropskega sveta za inovacije pri spodbujanju inovacij v Sloveniji.
Direktorica Arisa Špela Stres.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, GH Union.
Odprtje nacionalnega dogodka Dan Aris na temo Podpiramo odličnost.
Panelna razprava: Vloga Evropskega sveta za inovacije pri spodbujanju inovacij v Sloveniji.
Direktorica Arisa Špela Stres.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, GH Union.
Odprtje nacionalnega dogodka Dan Aris na temo Podpiramo odličnost.
Panelna razprava: Vloga Evropskega sveta za inovacije pri spodbujanju inovacij v Sloveniji.
Državni sekretar na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje Jure Gašparič.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, GH Union.
Odprtje nacionalnega dogodka Dan Aris na temo Podpiramo odličnost.
Panelna razprava: Vloga Evropskega sveta za inovacije pri spodbujanju inovacij v Sloveniji.
Državni sekretar na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje Jure Gašparič.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, GH Union.
Odprtje nacionalnega dogodka Dan Aris na temo Podpiramo odličnost.
Panelna razprava: Vloga Evropskega sveta za inovacije pri spodbujanju inovacij v Sloveniji.
Predsednik Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije Gregor Anderluh.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, GH Union.
Odprtje nacionalnega dogodka Dan Aris na temo Podpiramo odličnost.
Panelna razprava: Vloga Evropskega sveta za inovacije pri spodbujanju inovacij v Sloveniji.
Rektor Univerze v Ljubljani Gregor Majdič.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, GH Union.
Odprtje nacionalnega dogodka Dan Aris na temo Podpiramo odličnost.
Panelna razprava: Vloga Evropskega sveta za inovacije pri spodbujanju inovacij v Sloveniji.
Predsednik Upravnega odbora Evropskega sveta za inovacije (EIC) in glavni svetovalec v Generalnem direktoratu za raziskave in inovacije pri Evropski komisiji Michael Scheffer.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, GH Union.
Odprtje nacionalnega dogodka Dan Aris na temo Podpiramo odličnost.
Panelna razprava: Vloga Evropskega sveta za inovacije pri spodbujanju inovacij v Sloveniji.
Predsednik Upravnega odbora Evropskega sveta za inovacije (EIC) in glavni svetovalec v Generalnem direktoratu za raziskave in inovacije pri Evropski komisiji Michael Scheffer.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, GH Union.
Odprtje nacionalnega dogodka Dan Aris na temo Podpiramo odličnost.
Panelna razprava: Vloga Evropskega sveta za inovacije pri spodbujanju inovacij v Sloveniji.
Predsednik Upravnega odbora Evropskega sveta za inovacije (EIC) in glavni svetovalec v Generalnem direktoratu za raziskave in inovacije pri Evropski komisiji Michael Scheffer.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Kot je na današnjem odprtju dejala direktorica Arisa Špela Stres, so na agenciji v zadnjem polletju poskušali urediti nekaj stvari, predvsem v povezavi inovacijskega dela aktivnosti, pri čemer so vzpostavili nov sektor za inovacije. Po njenih besedah si na agenciji želijo še naprej krepiti stabilnost financiranja znanstvenoraziskovalne sfere, ob vzpostavljanju novih aktivnosti pa tudi krepiti zaupanje v agencijo.

Udeležence je danes pozdravil tudi državni sekretar na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije Jure Gašparič, ki je izpostavil, da je Slovenija do sedaj zgradila precej sodoben in spodoben znanstveno-inovacijski sistem, da pa v nekaterih področjih še vedno zaostajamo.

Na dogodku so v ta namen predstavili nekatere spremembe in novosti Arisa na področju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Kot je predstavil vodja sektorja za stabilno financiranje na Arisu Primož Pristovšek, sredstva stabilnega financiranja tečejo že drugo leto pogodbenega obdobja 2022-2027. V letu 2022 so sredstva znašala približno 182,3 milijone evrov, letos, ko teče drugo leto prvega pogodbenega obdobja, pa so se zvišala na skoraj 218 milijonov evrov. Ob tem je poudaril, da so v letošnjem letu prvič v stabilno financiranje vključili tudi razvojni steber, ki je namenjen spodbujanju razvoja znanstvenoraziskovalne in infrastrukturne dejavnosti.

Letos so uvedli tudi spremembe pri ocenjevanju raziskovalnih projektov za leto 2023 z uvedbo znanstvenih urednikov, ki v ocenjevalnem postopku opravljajo pregled kakovosti recenzij. Kot je dejala Vanja Rodič s sektorja za raziskovalne projekte, s tem želijo izboljšati konsistentnost ocenjevanja. V ocenjevalnem postopku je bilo v letošnjem letu tako ponovno urejenih oz. dopolnjenih 437 projektnih prijav oz. 41,9 odstotkov vseh ocen.

Rodič je tudi predstavila nekatere spremembe javnega razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2024. Ob tem je kot glavno spremembo izpostavila nov način delitve sredstev za vede in področja Evropskega raziskovalnega sveta (ERC). Število področij se je tako po novem zmanjšalo s 72 na 27. "Dodeljevanje sredstev tako velikemu številu je namreč oteževalo pripravo multidisciplinarnih projektov," je med drugim dejala.

Vodja sektorja za načrt za okrevanje in odpornost na Arisu Lidija Tičar Padar pa je izpostavila, da ima Aris v načrtu v obdobju 2022-2026 izvesti 15 skupnih usposabljanj za opolnomočenje in krepitev izvajalskih agencij Aris in Spirit Slovenija. V letu 2023 so tako izvedli že štiri skupna usposabljanja.

Poleg tega spodbujajo tudi raziskovalno inovacijske projekte v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji. V ta namen so objavili razpis za sofinanciranje dolgoročnejših velikih raziskovalno-inovacijskih sodelovalnih programom na lestvici od TRL 3-6. V tem okviru so že izbrali dva programa v podporo zelenemu prehodu in dva za digitalni prehod.

V sklopu spodbujanja vzpostavljanja mednarodnih povezav, mednarodnega znanstvenega raziskovanja, ustvarjanja priložnosti za izmenjavo znanja in povečanja mobilnosti raziskav so letos prvič pripravili tudi javni razpis za sofinanciranje projektov ERC potencial in ERC nova obzorja. Ob tem pa je Tičar Padar še opozorila, da bo večina prijav na projekte po novem potekala na novo vzpostavljeni platformi Digital Forms.