STAznanost

Z zastojem plačne prenove se visokemu šolstvu in znanosti po mnenju rektorske konference dela škoda

Ljubljana, 24. novembra - Na zadnji seji rektorske konference pod predsedstvom ljubljanske univerze so med drugim predstavili načrt uvajanja mikrodokazil, ki jih uvajajo tri javne univerze skupaj z resornim ministrstvom. Razpravljali so tudi o težavah plačnega sistema na javnih zavodih in opozorili, da se z zastojem plačne prenove visokemu šolstvu in znanosti dogaja škoda.

Na seji so se rektorji seznanili z načrtom uvajanja mikrodokazil v akademsko okolje. Gre za krajša izobraževanja, ki bodo posameznika opremila s specifičnimi znanji, kompetencami in spretnostmi za učinkovito naslavljanje potreb posameznikov, družbe in trga dela, so v sporočilu za javnost zapisali na ljubljanski univerzi.

Rektorska konferenca je aktivno pristopila k iskanju rešitev težav plačnega sistema, s katerimi se soočajo na javnih univerzah. Pripravljene so bile analize stanja in predlogi rešitev, ki bi po njihovem prepričanju reševali pereče probleme plač zaposlenih pedagogov, raziskovalcev in strokovnih služb.

"Analize primerjav kolektivnih pogodb so pokazale še posebno velike razlike med plačami zaposlenih v strokovnih službah v primerjavi s primerljivi delovnimi mesti v drugih kolektivnih pogodbah in drugih delih javnega sektorja, sploh pa je zaznati velik zaostanek z delovnimi mesti v državni upravi," so navedli.

Rektorji ugotavljajo, da je plačna prenova v javnem sektorju z odpravo nesorazmerij zastala, s tem se visokemu šolstvu in znanosti dogaja škoda, saj ta sektor zapuščajo vrhunski kadri in odhajajo na druga bolj privlačna delovna mesta znotraj javnega sektorja, vendar izven visokega šolstva in znanosti. Člani so se tudi seznanili, da niso ne iz kabineta predsednika vlade, ne z ministrstva za javno upravo prejeli nobenega odziva na poziv za vključitev rektorske konference v pripravo novega plačnega sistema.

Rektorska konferenca je razpravljala tudi o vlogi Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem izobraževanju (Nakvis) pri akreditaciji in evalvacijah visokošolskih zavodov, med drugim z vidika možnosti, da evalvacijo že akreditiranih univerz opravljajo druge evropske agencije za kakovost visokega šolstva.

Rektorji so tudi podprli predlog za ustanovitev neformalnega foruma za raziskovalno infrastrukturo ERIC.SI, ki bi deloval kot ohlapna koordinacija infrastrukturnih projektov v okviru evropskega programa ESFRI ter skrbel za deljenje dobrih praks in koordinacijo iniciativ.

Sprejeli so še nov poslovnik o delu rektorske konference, ki na novo definira njeno delovanje kot združenje slovenskih univerz z namenom vzpostavitve medsebojnega sodelovanja ter obravnave in usklajevanja vprašanj skupnega pomena.

Ker se z letošnjim letom zaključuje dvoletno predsedovanje rektorski konferenci ljubljanske univerze, je dosedanji predsednik Gregor Majdič predsedovanje predal novi predsednici Klavdiji Kutnar, sicer rektorici primorske univerze, za podpredsednika pa je bil imenovan rektor novogoriške univerze Boštjan Golob.

Po seji je bilo organizirano delovno srečanje Agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS (ARIS), rektorske konference in Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOsRIS), namenjeno razpravi v zvezi z novelo zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti ter delovanjem agencije, so še dodali z univerze.