STAznanost
Naravoslovje in tehnika

Geološki zavod Slovenije podelil priznanja za vrhunske dosežke na področju geologije

Ljubljana, 23. aprila - Geološki zavod Slovenije je na svetovni dan Zemlje podelil priznanja za vrhunske znanstvenoraziskovalne dosežke na področju geologije za obdobje 2022-2023. Najvišjo slovensko nagrado za dolgoletno vrhunsko raziskovalno delo na področju geoloških znanosti, medaljo Marka Vincenca Lipolda je prejel Andrej Gosar. Lipoldovo plaketo so prejeli Petra Jamšek Rupnik, Martin Gaberšek in Luka Serianz, častno listino zavoda pa Slovensko geološko društvo.

Direktor Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje ter redni profesor na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani Andrej Gosar si je nagrado prislužil s svojim znanstvenoraziskovalnim prispevkom k temeljni znanosti in z aplikativnim družbeno-ekonomskim vidikom raziskav, so sporočili z zavoda. Slednje so so močno pripomogle k bolj natančnim ocenam potresne nevarnosti in ogroženosti v Sloveniji. Gosar je v Sloveniji uvedel številne nove raziskovalne metode, ki so bistveno izboljšale raven znanstvenega raziskovanja na različnih področjih geologije.

Lipoldovo plaketo za vrhunske znanstvenoraziskovalne dosežke na področju geologije je prejela znanstvena sodelavka Geološkem zavodu Slovenije Petra Jamšek Rupnik. V raziskovalno delo je vpeljala novo, sodobno raziskovalno področje tektonske geomorfologije. Kot so navedli na zavodu, je metode tektonske geomorfologije z uporabo sodobnih GIS orodij ter modelov površja temeljito in uspešno povezala z znanji geologije kvartarja, seizmotektonike, paleoseizmologije ter s študijem aktivne tektonike. Za izvirni znanstveni članek z naslovom "Zapis silovitih potresov, ledeniške dejavnosti in gravitacijskih pojavov v Posoških sedimentih," ki ga je kot prva avtorica objavila v prestižni inženirsko-geološki znanstveni reviji Engineering Geology, je prejela priznanje Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (Aris) Odlični v znanosti v letu 2023.

Lipoldovo plaketo je prejel tudi Martin Gaberšek, ki je kot mladi raziskovalec začel izvajati poglobljeno geokemično študijo urbanih območij s poudarkom na obnašanju potencialno strupenih elementov v okolju, pri čemer so ga zanimali predvsem cestni, podstrešni in stanovanjski prah, tla ter trdni delci v zraku in delci, nakopičeni v snegu. Rezultate je objavil v odmevnih revijah in za članek Podstrešni prah: arhiv zgodovinskega onesnaževanja zraka in potencialno tveganje za zdravje? leta 2022 prejel priznanje Aris Odlični v znanosti.

Za svoje delo si je Lipoldovo plaketo prislužil tudi Luka Serianz. Z raziskovanjem globokega regionalnega toka podzemne vode v karbonatnem masivu Julijskih Alp je postavil pomembne temelje za razumevanja procesov v dinamiki kroženja podzemne vode v zakraselih karbonatnih kamninah na topografsko zelo razgibanem območju. Danes se v raziskavah osredotoča na razvoj inovativne metodologije za obravnavo raznolikosti hidrogeoloških okolij in velikostnega obsega tokovnega polja v kombinaciji z možnimi vplivi podnebnih sprememb na regionalne vzorce in dinamiko toka podzemne vode.

Letošnji prejemnik častne listine Geološkega zavoda Slovenije za zasluge pri razvijanju sodelovanja z zavodom in za pomemben prispevek pri uveljavljanju družbenega pomena geološke raziskovalne dejavnosti pa je Slovensko geološko društvo, ki že od svoje ustanovite leta 1951 z zavodom tesno sodeluje.