STAznanost

Mariborski Izum gosti prve Dneve Cobiss

Maribor, 28. novembra - Mariborski Izum danes gosti prve Dneve Cobiss v Sloveniji, v sklopu katerih so pripravili več panelnih diskusij, med drugim o prehodu na novo generacijo programske opreme Cobiss, uporabi sistema v šolskih knjižicah, pa tudi o razvoju informacijskega sistema o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji (Sicris) in njegovi podpori znanosti.

Uvodnega dela konference se je udeležil tudi državni sekretar na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije Jure Gašparič, ki je med drugim poudaril, da je Institut informacijskih znanosti Maribor (Izum) v treh desetletjih delovanja z razvojem lastnega znanja in z lastnimi kadri dosegel zavidljive razvojne cilje.

"Posebej pohvalno in povezovalno je dejstvo, da kot infrastrukturni zavod ponuja podporne storitve tako raziskovalnemu kot izobraževalnemu sistemu. Ob Cobissu namreč razvija tudi sistem Sicris za informatizacijo znanosti, že nekaj časa pa upravlja tudi z največjim superračunalnikom v Sloveniji," je spomnil Gašparič in dodal, da je Vega zelo dobro izkoriščen in med vsemi vzpostavljenimi najbolj zaželen v sklopu evropskega superračunalniškega podjetja EuroHPC.

Kot je še dejal, si na ministrstvu v prihodnje veliko obetajo od sodelovanja med mariborskim institutom in maja letos na novo oblikovano Agencijo za znanstveno-raziskovano in inovacijsko dejavnost (ARIS), saj digitalizacije storitev v podporo znanosti po njegovem ni mogoče izpeljati brez sodelovanja Izuma, ki bo tudi ena zelo pomembnih organizacij za uresničevanje zakonskih obvez na področju odprte znanosti.

Knjižnični sistem Cobiss ima že več kot dva milijona uporabnikov in vključuje 1470 knjižnic v 12 državah, kar je po besedah direktorja Izuma Aleša Bošnjaka rezultat več kot 30-letnega razvoja sistema delovanja mariborskega Instituta informacijskih znanosti. Današnjega dogodka se v živo ali preko spleta udeležuje več kot sto strokovnjakov s področja knjižnično-informacijskih dejavnosti Slovenije.

Izum sicer vsako leto pripravlja tudi mednarodno konferenco Cobiss, ki je namenjena tudi mednarodni javnosti, medtem ko so doslej dneve Cobiss pripravljali po posameznih partnerskih državah, letos pa so se ga odločili organizirati tudi v Sloveniji. Ta namreč omogoča več interakcije med panelisti in udeleženci.

Dejavnost Izuma je bila v preteklosti večinoma vezana na razvoj in delovanje sistema in servisov kooperativnega online bibliografskega sistem in servisa Cobiss, ki predstavlja temelj knjižničnega informacijskega sistema Slovenije in nekaterih drugih držav, med drugim Srbije, Severne Makedonije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Bolgarije in Albanije, ki so prav tako povezani v mrežo.

Pretežni del njihovih dejavnosti predstavlja javno službo, zato so večinoma financirani iz javnih sredstev, bodisi neposredno iz državnega proračuna ali posredno preko organizacij, ki Izumu plačujejo pogodbeno dogovorjene storitve in za to praviloma uporabljajo sredstva, ki jih prejemajo iz državnega ali občinskega proračuna. Približno desetino dejavnosti institut izvaja na trgu.

Kot je povedal Bošnjak, so v dobri kondiciji, kar kaže tudi njihov letni proračun in število zaposlenih, ki se zadnja leta ves čas povečuje. Trenutno štejejo 121 sodelavcev, letos načrtujejo še štiri dodatne zaposlitve.

Od prihodnosti si veliko obetajo predvsem po zaslugi obeh najpomembnejših stebrov delovanja - Cobissa in raziskovalnih dejavnosti. Velike načrte imajo tudi v zvezi z razvojem superračunalništva, saj v naslednjem kohezijskem obdobju načrtujejo vzpostavitev novega superračunalniškega centra. Ker imajo v središču mesta omejene prostorske možnosti, so že prejeli soglasje za parcelo na območju Hidroelektrarne (HE) Mariborski otok.