STAznanost

V ZRC SAZU mednarodna konferenca o kulturni dediščini Srednje in Vzhodne Evrope

Ljubljana, 29. novembra - V Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) se danes začenja dvodnevna mednarodna konferenca, kjer bo v ospredju kulturna dediščina Srednje in Vzhodne Evrope. Z njo želijo spodbuditi razpravo, kako lahko različne študije s tega področja prispevati k širšemu kritičnemu premisleku dediščinskih procesov.

Glavna vprašanja, ki jih bodo strokovnjaki obravnavali na konferenci so, kako zgodovinske izkušnje - tudi na prvi pogled tako povezovalne, kot se zdita socializem in postsocializem - vplivajo na procese, povezane z dediščino neke regije, kakšne perspektive odpirajo v srednje- in vzhodnoevropskih državah, kaj sploh pomeni obrobnost ali središčnost ter kakšni so danes vplivi svetovnih vojn in kakšno dediščino sta za sabo pustila socializem in postsocializem.

Za zgodovino Srednje in Vzhodne Evrope je značilno nasilno spreminjanje meja v obeh svetovnih vojnah. Prav tako povojni dogodki še naprej oblikujejo vsakodnevno realnost, sprožajo nastajanje držav in razseljevanje skupnosti. Poleg vsega je tukaj še opravka s(samo)vsiljeni pogledi na središčnost in/ali obrobnost regije in ali so ta območja res na obrobju?, so zapisali v napovedniku konference.

Osrednji predavanji na konferenci bosta z naslovom Meje premoščujoča dediščina: opredelitev agende Davida C. Harvey z danske Univerza Aarhus in Alija Mozaffari z avstralske univerze Deakin ter Kulturna dediščina v nekdanjih socialističnih državah: Heterogene ideje o naključni etnografiji, zamišljeni marginalnosti in še bolj čudnih stvareh na tej strani Evrope Alessandraa Testa s praške fakultete za družbene vede.

V okviru konference bo tudi okrogla miza z naslovom Bolečina, a sram nič več: Dediščinsko varstvo nekdanjih psihiatričnih ustanov ter ustanov za ljudi s posebnimi potrebami ter predvajanje dokumentarnega filma Amirja Muratović Muzej norosti.

Konferenca se bo začela s pozdravnimi govori direktorja ZRC SAZU Ota Lutharja, vodje raziskovalnega programa Dediščina na obrobjih Špele Ledinek Lozej in koordinatorja oddelka za srednjo in vzhodno Evropo pri Združenju za kritično preučevanje dediščine Jirija Woitscha.

Poleg ZRC Sazu sta soorganizatorja konference raziskovalni program Dediščina na obrobjih ter Inštitut za etnologijo Češke akademije znanosti. Konferenca poteka pod pokroviteljstvom Združenja za kritično preučevanje dediščine (ACHS).