STAznanost

Znanost v knjigah - knjižne novosti slovenskih založb

Ljubljana, 1. decembra - Med znanstvenimi novostmi na policah slovenskih založb so tokrat knjiga Jovane Mihajlović Trbovc z naslovom Naše znanstvenice: Kako so ženske soustvarjale znanost v Jugoslaviji, ki je izšla pri založbi ZRC, knjiga Znansopotnika biologov Marine Dermastie in Toma Turka, ki je izšla v sodelovanju z založbo Rokus Klett in knjigotrštvom Buča, pri založbi Studia humanitatis je izšlo delo Daše Ličen Meščanstvo v zalivu: društveno življenje v Habsburškem Trstu, pri založbi Umco je izšla knjiga ameriškega onkologa Siddharthe Mukherjeeja z naslovom Pesem celice, založba Sophia pa je izdala delo Lilijane Burcar z naslovom Kapital in reproduktivne pravice.

Naše znanstvenice. Kako so ženske soustvarjale znanost v Jugoslaviji

Založba ZRC je izdala knjigo Jovane Mihajlović Trbovc z naslovom Naše znanstvenice. Kako so ženske soustvarjale znanost v Jugoslaviji. Kot so zapisali pri založbi je knjiga zasnovana kot zbirka prispevkov o znanstvenicah, ki so svojo znanstveno disciplino premaknile "korak naprej". S tem imajo v mislih raziskovalke, profesorice, inovatorke, avtorice pomembnega znanstvenega preboja ali odkritja, patenta, ali pa znanstvenice, ki so v svoje znanstveno področje uvedle novo prakso in metodologijo, ustanovile inštitut oziroma oddelek, ali pa vzpostavile pogoje za razvoj novih znanstvenih disciplin.

"V knjigi predstavljene profesionalne biografije 27 žensk odkrijejo veliko več plasti tega kaj ukvarjanje z znanostjo dejansko zaobjema. Znanstveni prispevek žensk je prikazan skozi zgodbe o njihovem delu in življenju, ker profesionalno/javno nikoli ni ločeno od zasebnega/intimnega. Vprašanje kdo raziskuje nikoli ni ločeno od tega kaj oz. kateri predmet raziskuje in kako to počne. Eseji pripovedujejo zgodbo tudi o širšem družbenem prispevku, ki so ga znanstvenice pustile za sabo, ki gre bistveno onkraj ozko razumljenega znanstvenega dela. Tako knjiga želi prispevati tudi k spreminjanju razumevanja kaj znanost je, kot proces ustvarjanja vednosti in znanja, kot človeško delo, družbena praksa in poslanstvo," so zapisali pri založbi.

Znansopotnika

Založba Rokus Klett je v sodelovanju s knjigotrštvom Buča izdala delo Znansopotnika. Gre za avtobiografijo biologov Marine Dermastie in Toma Turka, znanstvenikov, katerih pot se je tudi zasebno združila že pred desetletji. "Spretno napisan preplet osebnih življenjskih zgodb ter oris njunega raziskovalnega, izobraževalnega in drugega strokovno-znanstvenega dela je dinamično branje, ki bralca vodi v različne smeri. Od vpogleda v zgodovino raziskovalnega dela avtorjev in številnih znanstvenikov, s katerimi sta sodelovala doma in v tujini, v premisleke o izvoru naše vrste, do razmišljanj o človekovih vplivih na okolje, s katerim uničujemo edini planet, ki ga imamo", so povzeli na spretni strani založbe.

Meščanstvo v zalivu: društveno življenje v Habsburškem Trstu

Pri založbi Studia humanitatis je med novostmi znanstvena monografija Daše Ličen z naslovom Meščanstvo v zalivu: društveno življenje v habsburškem Trstu, ki razkriva dinamiko socialnih in kulturnih procesov, v katerih so bili med letoma 1848 in 1914 udeleženi Tržačani in Tržačanke.

Kot so zapisali pri založbi, gre obenem za "prispevek k antropološkemu razumevanju procesov oblikovanja meščanskega habitusa, konstrukcije moderne civilne družbe, razširjanja nacionalnih idej, emancipacije žensk in združevanja v intelektualne mreže". Avtorica analizira štiri društva in rekonstruira tržaško meščansko družbeno in kulturno dinamiko na način, ki mesta ne zarisuje in interpretira kot sestavljanke nasprotujočih si nacionalnih entitet. Delo po navedbah založbe "sloni na zgodovinskih virih, hkrati pa skuša dosedanje z nacionalnimi narativi zaznamovane historične raziskave nadgraditi z antropološkimi in sociološkimi teorijami, ki zagotavljajo konceptualno izhodišče, in že opravljenimi historičnimi raziskavami nacionalizacije urbanega življenja na ozemlju Habsburške monarhije, s pomočjo katerih je mogoče lokalno tržaško zgodovino misliti v primerjalni perspektivi".

Pesem celice

Založba UMco je izdala tretje temeljno delo ameriškega onkologa in imunologa ter Pulitzerjevega nagrajenca Siddharthe Mukherjeeja z naslovom Pesem celice, v kateri analizira ključne vidike človekovega življenja. Kot so zapisali pri založbi, "v njej na svoj prepoznavni, pripovedno sugestivni ter znanstveno analitični način predstavi zgodovino raziskovanja celic, teh osnovnih gradnikov žive materije". "Svojo pripoved na izviren način preplete z najsodobnejšimi dognanji in osebnimi izkušnjami ter izsledki glede celičnega organiziranja, delovanja in obnavljanja, s tem pa za sedanje in prihodnje generacije vedoželjnih bralcev ustvari knjigo, ki kompleksnost celice in živega osvetljuje na sodoben način."

Po navedbah založbe so Pesem celice, Gen in Kralj vseh bolezni trije deli načrtovane tetralogije o ključnih vidikih razvoja (človeškega) življenja, zdravja, bolezni in smrti. Mukherjee jo ima namen v bližnji prihodnosti skleniti še s knjigo o (ne)umrljivosti in (ne)smrtnosti.

Kapital in reproduktivne pravice

Knjiga Kapital in reproduktivne pravice avtorice Lilijane Burcar, ki je izšla pri založbi Sophia, je obsežna raziskava načinov omejevanja reproduktivne avtonomije žensk v zahodnoevropskih kapitalističnih sistemih in državah vzhodne Evrope po restavraciji kapitalizma in repatriarhalizaciji družbe.

"Študija je plod avtoričinega večletnega raziskovalnega dela, zato je razdeljena na več knjig. Pred nami je prva, ki obravnava zahodne kapitalistične sisteme: ZDA kot temeljni vzorec razredne neenakosti ter omejevanja in izničevanja reproduktivnih pravic, variacije omejevalne politike v zahodni Evropi ter ofenzivo konservativnega tabora in RKC proti reproduktivnim pravicam žensk: poosebljenje fetusa, razčlovečenje ženske. Druga knjiga bo analizirala vzhodnoevropske države in političnozgodovinsko še posebej SFRJ, sklepna pa sedanjo natalitetno demagogijo," so povzeli pri založbi Sophia.