STAznanost

Kemijski inštitut in velenjska občina skupaj v enega od projektov prestrukturiranja

Velenje, 4. decembra - Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol in direktor Kemijskega inštituta Gregor Anderluh sta danes v Velenju podpisala sporazum o soinvestitorstvu pri gradnji inkubatorja TecHub i4.0, ki je eden od projektov prestrukturiranja premogovne regije. Prihajamo na dolgi rok, lokacijo želimo dodatno razvijati, je ob podpisu dejal Anderluh.

V okviru gradnje inkubatorja TecHub i4.0 bo Kemijski inštitut v Velenju zgradil nov laboratorij za raziskave t.i. biorafinacije biomase. "Zelo smo veseli, da lahko pridemo v lokalno okolje, ki ceni znanost, inovacije, raziskovanje, ki so glavne aktivnosti Kemijskega inštituta," je dejal Anderluh.

Inštitut se je s projektom laboratorija za biorafinacijo biomase po Anderluhovih besedah prijavil na razpis resornega ministrstva zato, ker je želel sodelovati pri prehodu regije na bolj trajnostne in inovativne načine delovanja.

Laboratorij v lokalnem okolju ne bo le prispeval k razvojno-raziskovalnemu in inovacijskemu delu, ampak pomeni tudi velik korak za Kemijski inštitut, ki ima več kot 75-letno zgodovino delovanja in se tokrat prvič podaja na pot delovanja izven Ljubljane, je dejal Anderluh.

"Velenje je pokazalo in dokazalo, da je odprto tudi za privabljanje različnih inštitutov. Želimo si, da bi bilo v času prestrukturiranja v Velenju čim več teh inštitutov," pa je na novinarski konferenci ob zaključku gradbenih del za nadgradnjo ekonomsko-poslovne cone Stara vas v "pametno cono" danes dejal župan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

Izgradnja skoraj 6200 kvadratnih metrov velikega industrijsko-tehnološkega parka TecHub i4.0 je po navedbah občine eden izmed pomembnejših projektov v sklopu prestrukturiranja regije. S projektom želijo v Velenju zadržati hitro rastoča tehnološka podjetja in tudi privabiti nova. Začetek gradbenih del za inkubator je predviden v prvi polovici leta 2024, po županovih besedah pa mora biti projekt zaključen do sredine leta 2026.

Na občini so poudarili še, da soustvarjajo podjetniško okolje za nastajanje novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo ter za prestrukturiranje gospodarstva iz tradicionalnih gospodarskih panog v dohodkovno intenzivnejše gospodarske panoge.

V ekonomsko-poslovni coni Stara vas so letošnjo jesen zaključili gradbena dela četrte faze za ureditev infrastrukture in pridobili še dobre tri hektarje novo opremljenih zemljišč. Zemljišča sta kupili farmacevtski podjetji Ergopharma in Vonpharma, ki v coni že gradita hale, so sporočili z občine.

Vzpostavili so cestno in komunalno infrastrukturo, elektroenergetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo ter izvedli ukrepe trajnostne naravnanosti in modre oz. zelene infrastrukture. Vrednost celotnega projekta, ki ga sofinancira EU v okviru načrta za okrevanje in odpornost, znaša 1,4 milijona evrov.