STAznanost
Humanistika in družboslovje

Na Ekonomski fakulteti UL podelili priznanja in nagrade za raziskovalno odličnost

Ljubljana, 8. decembra - Na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani (EF UL) je v četrtek potekal Raziskovalni dan Ekonomske fakultete, na katerem so podelili raziskovalne nagrade Ekonomske fakultete za leto 2022. Nagrado EF za najboljše znanstvene članke, objavljene v letu 2022, so prejeli avtorji Robert Kaše, Jože Sambt in Vesna Žabkar.

Ljubljana, Ekonomska fakulteta. Podelitev priznanj in nagrad za raziskovalno odličnost. Foto: Matjaž Tavčar

Ljubljana, Ekonomska fakulteta.
Podelitev priznanj in nagrad za raziskovalno odličnost.
Foto: Matjaž Tavčar

Ljubljana, Ekonomska fakulteta. Podelitev priznanj in nagrad za raziskovalno odličnost. Predavanje Nielsa Van Quaquebekeja iz Kühne Logistics University. Foto: Matjaž Tavčar

Ljubljana, Ekonomska fakulteta.
Podelitev priznanj in nagrad za raziskovalno odličnost.
Predavanje Nielsa Van Quaquebekeja iz Kühne Logistics University.
Foto: Matjaž Tavčar

Udeležence dogodka je uvodoma pozdravil dekan EF UL Tomaž Turk, ki je povedal, da je bilo leto 2023 uspešno leto, pozitivno obeleženo s številnimi odličnimi objavami in raziskovalnimi uspehi.

Uspešno raziskovalno leto je po besedah dekana še nadgradila novica izpred nekaj dni, ko je fakulteta na lestvici Financial Times znova uvrščena med 95 najboljših poslovnih šol v Evropi. Izpostavil je tudi pomembno letošnjo pridobitev fakultete, in sicer vedenjski in finančni laboratorij, ki bosta še pospešila multidisciplinarno raziskovanje in sodelovanje. Prodekan za znanstvenoraziskovalno delo in doktorski študij Igor Lončarski pa je predstavil pregled raziskovalnih dosežkov preteklega leta.

Udeleženci so prisluhnili tudi predavanju Nielsa Van Quaquebekeja iz Kühne Logistics University. Predavanju je sledil še kratek pogovor, ki ga je vodila Živa Kolbl, v njem pa je poleg gosta sodeloval tudi Vasja Rant.

Nagrado EF za najboljše znanstvene članke, objavljene v letu 2022, so na dogodku prejeli avtorji Robert Kaše, Jože Sambt in Vesna Žabkar.

Robert Kaše je redni profesor managementa in organizacije na Katedri za management in organizacijo na EF UL, kjer na dodiplomski in podiplomski ravni poučuje predmete, ki se ukvarjajo z ljudmi in njihovimi interakcijami pri delu. Raziskovalno se ukvarja s socialnimi omrežji, strateškim managementom človeških virov, karierami in delom v timih. Svoje raziskovalno delo redno objavlja v uglednih mednarodnih revijah, kot so na primer Organization Science, Human Resource Management, International Journal of Human Resource Management, Journal of Organizational Behavior. Je član več uredniških odborov v priznanih mednarodnih revijah s področja in ambasador HR divizije Academy of Management za Slovenijo.

Nagrado EF je dobil za članek, objavljen v Human resource management journal, z naslovom Does international work experience pay off? The relationship between international work experience, employability and career success: a 30-country, multi-industry study.

Jože Sambt je redni profesor UL EF in sodeluje pri izvajanju predmetov osnove statistike, metode in tehnike raziskovalnega dela, demografija in ekonomska statistika. Med njegovimi raziskovanimi področji so odnosi med generacijami, demografija, učinki demografskih sprememb na dolgoročno vzdržnost javnih financ in ekonomika dela. Seznam njegovih objavljenih del vsebuje številne recenzirane članke v revijah in monografijah, vključno z objavo v svetovno vodilni reviji Science. V svoji karieri je bil vključen v številne domače in mednarodne raziskovalne projekte s področja medgeneracijskih transferjev, (mikrosimulacijskih) pokojninskih modelov, dolgoročne vzdržnosti javnih financ. Je vodja slovenske ekipe v mednarodnem raziskovalnem projektu National Transfer Accounts.

Nagrado UL EF je dobil za članek, objavljen v The economic journal, z naslovom Generational wealth accounts: did public and private inter-generational transfers offset each other over the financial crisis?.

Vesna Žabkar je redna profesorica za področje trženja na EF UL, v preteklih letih predstojnica katedre za trženje, predava pri predmetih s področja trženjskega komuniciranja, analize za strateške trženjske odločitve in trženja za menedžerje. Doktorirala je iz poslovno organizacijskih ved na Univerzi v Ljubljani, del doktorskega študija pa je opravljala tudi na Northwestern University, in sicer kot Fulbrightova štipendistka. Je gostujoča profesorica na Univerzi na Dunaju, njeni raziskovalni interesi pa vključujejo vlogo trženja znotraj podjetij, uspešnost trženjskega komuniciranja, odgovornosti in trajnosti.

Nagrado EF je dobila za članek, objavljen v British journal of management, z naslovom The interplay of brand, brand origin and brand user stereotypes in forming value perceptions.

Priznanja EF za najboljše znanstvene članke, objavljene v letu 2022, so prejeli Damjana Kokol-Bukovšek, Blaž Mojškerc, Janez Dolšak, Nevenka Hrovatin, Jelena Zorić, Maja Zaman Groff, Peter Trkman in Matej Černe za naslednje članke.