STAznanost
Medicina in zdravje

Rezultati raziskave popolne gibalne neaktivnosti bodo služili za nadgradnjo rehabilitacije po možganski kapi

Koper, 11. decembra - Inštitut za kineziološke raziskave Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper je v četrtek v okviru projekta X-BRAIN.net organiziral dogodek, kjer so predstavili glavne ugotovitve raziskave popolne gibalne neaktivnosti. Rezultati bodo služili za nadgradnjo in vzpostavitev ustreznih protokolov rehabilitacije po možganski kapi.

Projekt X-BRAIN.net, ki je financiran s strani programa Interreg VI-A Italija-Slovenija, obravnava zdravstveni izziv, namenjen razvoju in izboljšanju raziskovalnih in inovacijskih zmogljivosti ter uvajanju novih tehnologij v bolnišnicah na programskem območju. Cilj je zagotoviti hitro in kakovostno oskrbo bolnikov, ki se rehabilitirajo po možganski kapi.

Na predstavitvi rezultatov so udeleženci raziskave prejeli individualna poročila in priporočila za preventivno gibalno in kognitivno udejstvovanje. Kot so sporočili z ZRS Koper, je v raziskavi popolne gibalne neaktivnosti oz. Bed rest SBI 2023 sodelovala skupina starejših moških preiskovancev, ki so v poletnih mesecih 10 dni ležali v postelji Splošne bolnišnice Izola. Pred tem so dva meseca vadili, pripravili telo na čim manjši upad med ležanjem in po ležanju opravili 21 dnevno vodeno rehabilitacijo. Po koncu vsake faze so preverjali njihov zdravstveni in gibalnih status, s tem pa zagotovili reverzibilnost sprememb. Dobljeni rezultati bodo služili za nadgradnjo in vzpostavitev ustreznih protokolov rehabilitacije po možganski kapi.

Zbrane je v dvorani Centra humanističnih znanosti ZRS Koper pozdravil direktor središča in vodja projekta X-BRAIN.net Rado Pišot. Izsledke raziskave je podal predstojnik Inštituta za kineziološke raziskave ZRS Koper Boštjan Šimunič, svoje prispevke o vplivu na raziskave pa so podali tudi raziskovalci in raziskovalke IKARUS Saša Pišot, Uroš Marušič, Luka Šlosar in Kaja Teraž.

"Po 10 dneh ležanja lahko glavne ugotovitve povzamemo v petodstotni izgubi mišične mase nog, devetodstotnem upadu mišične jakosti, sedemodstotnem upadu vzdržljivosti, in do 10-odstotnem upadu ostalih gibalnih sposobnosti. Vse spremembe so bile zaenkrat po koncu rehabilitacije povrnjene na začetne vrednosti. A raziskovalce čaka še dolgo obdobje za obdelavo vseh podatkov," je predstavil Šimunič.

Dogodek je bil organiziran v sodelovanju s partnerji projekta X-BRAIN.net: Splošna bolnišnica Izola, Universita degli Studi di Trieste - Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute in Azienda Sanitaria Universitaria Giulino Isontina.