STAznanost

Geodetski inštitut Slovenije obeležuje 70 let delovanja

Ljubljana, 14. decembra - Pred natanko 70 leti je bil ustanovljen Geodetski inštitut Slovenije, eden najstarejših nacionalnih inštitutov z neprekinjenim delovanjem. Ob tej priložnosti bo inštitut v ponedeljek v Klubu Cankarjevega doma v Ljubljani organiziral slovesnost.

Kot poudarjajo na inštitutu, je geodezija je ena najstarejših ved v zgodovini človeštva. V preteklosti je bila interpretirana predvsem kot veda o merjenju in ugotavljanju oblike Zemlje, danes pa se je razvila v globalizirano geoinformacijsko stroko, ki zagotavlja prostorske podatke, potrebne državljanom, gospodarstvu, upravnim organom, vojski in drugim uporabnikom, ter s tem predstavlja temelj upravljanja s prostorom, so zapisali v sporočilu za javnost.

Prvotni Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo je bil ustanovljen 14. decembra 1953 kot samostojni raziskovalni inštitut pri Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Tehnične visoke šole v Ljubljani. Oktobra 2000 pa se je statusno preoblikoval v Geodetski inštitut Slovenije.

Po navedbah inštituta, je začetno obdobje delovanja zaznamovala pomanjkljiva opremljenost in kadrovska podhranjenost slovenske geodezije. Inštitut je kljub temu poleg izvedbe zahtevnih geodetskih del poskrbel za vrsto izvirnih rešitev pri zagotavljanju natančnih mehaničnih geodetskih instrumentov, kar, kot menijo, potrjuje veliko mero praktičnega znanja in iznajdljivosti posameznikov. "Zaposleni so sami skonstruirali različne geodetske inštrumente. V uporabo je bila uspešno uvedena vrsta novih metodološko-tehnoloških rešitev, predvsem na področju fotogrametrije in kartografije," so poudarili.

Danes ima inštitut zakonska pooblastila na štirih področjih, ki urejajo geodezijo, prostorsko načrtovanje, pomorstvo in civilni zračni promet. Kot javni zavod in raziskovalna organizacija je povezovalni člen med javno upravo, zasebnim sektorjem in akademsko sfero, saj sodeluje z ministrstvi in njihovimi organi, hkrati pa raziskovalne dosežke uvaja v prakso.

Geodetski inštitut Slovenije izvaja danes kot javno službo razvojne in strokovno-tehnične naloge državne geodetske službe na področju osnovnega geodetskega sistema, državnih topografskih, kartografskih in hidrografskih baz podatkov ter zbirk podatkov o nepremičninah. Vodi tudi Službo za GNSS, ki nadzira delovanje nacionalnega sistema satelitskih postaj za natančno globalno določanje položaja v realnem času z imenom SIGNAL.

70 let delovanja inštituta bodo obeležili v ponedeljek v ljubljanskem Cankarjevem domu. Na slovesnosti, ki se bo pričela ob 17. uri, bosta poleg direktorja inštituta Milana Brajnika s slavnostnim nagovorom sodelovala tudi minister za naravne vire in prostor Jože Novak in generalni direktor Geodetske uprave RS Tomaž Petek, so še sporočili.