STAznanost

S projektom SeaInsights do izboljšanja varstva in upravljanja severnega Jadrana

Piran, 29. aprila - Društvo Morigenos je pred kratkim v Piranu gostilo prvi sestanek projekta SeaInsights, ki ga je pridobilo v sodelovanju s slovenskimi in italijanskimi partnerji. Cilj projekta v skupni vrednosti 798.000 evrov je izboljšati varstvo in upravljanje severnega Jadrana s spremljanjem biotske raznovrstnosti z okoljsko DNA in vključevanjem javnosti.

Projekt Vpogled v morje: Izboljšanje varstva in upravljanja severnega Jadrana s spremljanjem biotske raznovrstnosti z okoljsko DNA (eDNA) in vključevanjem javnosti, ki bo trajal dve leti, je bil izbran na razpisu Interreg Italija-Slovenija. Cilj projekta je izboljšati kapacitete za varstvo občutljive biotske raznovrstnosti severnega Jadrana, ki je znan po svojem bogatem in raznolikem ekosistemu, a ga danes ogrožajo prekomerno izkoriščanje, onesnaževanje in podnebne spremembe, so sporočili z društva.

Projekt vključuje več pristopov, med drugim uporabo eDNA za spremljanje morske biotske raznovrstnosti, uskladitev in izboljšanje metod spremljanja in podatkovnih zbirk za delfine, razvoj novih genetskih označevalcev in razvoj ter testiranje inovativnih orodij za zbiranje vzorcev eDNA za individualno prepoznavanje morskih sesalcev. Vključuje tudi študijo o kulturnih ekosistemskih storitvah, ki jih zagotavljajo morski in obalni ekosistemi, pripravo praktičnih smernic za čezmejno varstvo in spremljanje morskih sesalcev in morske biotske raznovrstnosti. Projekt je namenjen tudi ozaveščanju in spodbujanju javnosti o trajnostnih praksah v skladu z vrednotami lokalnih skupnosti.

Društvo Morigenos v okviru projekta vodi delovni sklop razvoja in testiranja inovativnih orodij za vzorčenje in individualno genotipizacijo eDNA. V tem sklopu bodo razvijali inovativni pristop za identifikacijo morskih sesalcev na individualni ravni - z delfini iz Tržaškega zaliva kot modelno vrsto - za izboljšanje znanja o severnojadranski populaciji delfinov in prispevanje novih pristopov k ohranjanju morskih krovnih plenilcev, so zapisali v sporočilu za javnost.

V projektu poleg društva Morigenos sodelujejo še Univerza v Ljubljani kot vodilni partner, podjetje DivjaLabs, Univerza v Padovi, podjetje Shoreline in nevladna organizacija Dolphin Biology and Conservation, kot pridruženi partnerji pa še Javni zavod Krajinski Park Strunjan, Krajinski park Debeli rtič, Javni zavod za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte občine Izola, Zavod RS za varstvo narave in Avtonomna dežela Furlanija-Julijska krajina.

Društvo Morigenos delfine v Sloveniji in severnem Jadranu preučuje že od leta 2002, s poudarkom na raziskavah velikosti in razširjenosti populacije, vedenja, socialne in genetske strukture ter vplivov človeških aktivnosti nanjo, prav tako pa sodeluje pri preučevanju kitov in delfinov drugod po svetu.