STAznanost

Na ministrstvu izpostavili pomen geodetov za digitalizacijo na področju prostora

Ljubljana, 19. decembra - Geodeti imajo bistveno vlogo v procesu digitalne preobrazbe na področju prostora in okolja oziroma celotne slovenske in evropske družbe, je na ponedeljkovi slavnostni akademiji ob 70-letnici delovanja Geodetskega inštituta Slovenije povedala državna sekretarka na ministrstvu za naravne vire in prostor Lidija Kegljevič Zagorc.

Geodetski inštitut Slovenije velja za enega najstarejših nacionalnih inštitutov z neprekinjenim delovanjem. Ob 70. obletnici njegovega delovanja so v ponedeljek v Cankarjevem domu pripravili slovesnost.

Državna sekretarka Kegljevič Zagorc je v svojem nagovoru na dogodku poudarila, da ministrstvo za naravne vire in prostor, ki upravlja prostor, naravo in vode, za strateško in učinkovito upravljanje nujno potrebuje kakovostno in enostavno dostopno ter zanesljivo digitalno prostorsko podatkovno infrastrukturo, geodetski inštitut pa da v slovenskem prostoru predstavlja sinonim za razvojne naloge na področju prostorskih podatkov, kartografije in geoinformatike.

Geodetska uprava RS in Geodetski inštitut Slovenije sta v zadnjih letih po njenih besedah močno vpeta v aktivnosti pri zagotavljanju digitalne preobrazbe javnega sektorja na področju prostora in okolja, ki predstavlja ključen predpogoj za doseganje trajnostnih ciljev zelenega dogovora, obvladovanja podnebnih sprememb in učinkovitega umeščanja objektov in infrastrukture v prostor.

Na ministrstvu se, tako državna sekretarka, zavedajo, da so vse strateške teme ministrstva, še posebej na področju digitalizacije, medsebojno povezane prek lokacije, za lokacijo pa so v prvi vrsti poklicani geodeti.

"Slovenski geodeti imate torej bistveno vlogo v procesu digitalne preobrazbe prostora in okolja oziroma celotne slovenske in evropske družbe," so Kegljevič Zagorc v sporočilu za javnost navedli na ministrstvu.

Ker so enostavno dostopni in kakovostni digitalni in geolocirani podatki o lokaciji oziroma o prostoru ter o nepremičninah, vodah, okolju in naravi pomembni v slovenski digitalni podatkovni družbi, bo imel geodetski inštitut v tem procesu po napovedih državne sekretarke tudi v bodoče izjemno pomembno vlogo.

Obenem pa je njegova vloga tudi skrb za razvoj, zagotavljanje novih znanj ter nenehno spremljanje tehnološkega napredka s ciljem razvoja geodetske stroke, je še povedala Kegljevič Zagorc.