STAznanost
Naravoslovje in tehnika

Kemijskemu inštitutu zelena luč za center za brezogljične tehnologije v Zagorju ob Savi

Zagorje ob Savi, 19. decembra - Kemijski inštitut je v ponedeljek prejel potrditev za projekt Centra za demonstracije in usposabljanje na področju brezogljičnih tehnologij, ki ga bo financiralo ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije iz sklada za pravični prehod. Za njegovo izvedbo je namenjenih 32 milijonov evrov, od tega bo sklad prispeval 27,3 milijona evrov.

Kot so sporočili z ministrtva in iz Regionalne razvojne agencije Zasavje, prvo izplačilo v obliki predplačila v višini dobrih devet milijonov evrov pričakujejo do konca letošnjega leta. S to neposredno potrditvijo se uradno začenja izvajanje strateškega in največjega projekta v okviru celostnega prestrukturiranja Zasavja.

Center bo predstavljal prvo javno znanstveno-raziskovalno institucijo v Zasavju. Usmerjen bo v raziskovanje naprednih tehnologij in bo gostil dva laboratorija, in sicer laboratorij za vodikove tehnologije in laboratorij za baterijske tehnologije.

"Projekt je v območnem načrtu za pravični prehod zasavske premogovne regije opredeljen kot eden od vodilnih projektov sklada za pravični prehod s ciljem naložb v rast in delovna mesta," je, kot so danes sporočili z ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, poudaril minister Aleksander Jevšek.

Po besedah državne sekretarke Andreje Katič se bo z novo naložbo vzpostavila vloga regije kot vozlišča znanosti, kar bo pozitivno vplivalo na gospodarstvo na področju novih produktov in storitev, povezanih s prehodom v nizkoogljično družbo. "Obenem bo ugodno vplival na raziskovalno, razvojno in inovacijsko dejavnost," je dejala.

V sklopu programa centra bo potekalo tudi raziskovanje tehnologij za zajem ogljikovega dioksida iz zraka. Kot je povedal vodja Centra za pravični prehod Zasavja Martin Šikovc, implementacija sredstev iz omenjenega sklada predstavlja ključni korak k uresničevanju njihove vizije trajnostnega razvoja in izboljšanja kakovosti življenja v regiji, ki ga je kot dobro prakso izpostavila tudi Evropska komisija.

Potrditev projekta je po njegovih besedah pomemben mejnik za zasavsko regijo. "V okviru sklada za pravični prehod je za Zasavje z neposredno potrditvijo te operacije in z razpisi za ekonomsko-poslovne cone in inkubatorje razporejenih že 48 odstotkov sredstev, kar predstavlja približno 36 milijonov evrov od predvidenih 75 milijonov evrov," je dodal direktor Regionalne razvojne agencije Zasavje Jani Medvešek.

Po njegovih besedah to ne pomeni le finančnega uspeha, ampak tudi strateški premik regije proti tehnološko napredni in trajnostni prihodnosti. Ta uspeh dokazuje, da zasavska regija zmore izvesti kompleksne in vplivne projekte, je dejal.

Vse to ne le krepi vodilno vlogo zasavske regije v procesu pravičnega prehoda na nacionalni in evropski ravni, ampak tudi jasno kaže na zavezanost regije trajnostnemu razvoju. S tem korakom se zasavska regija uveljavlja kot središče inovacij in napredka na področju trajnostnih tehnologij, so še zapisali v Regionalni razvojni agenciji Zasavje.

Kemijski inštitut bo razvojni center za brezogljične tehnologije, ki naj bi zaživel leta 2025, uredil v prostorih tovarne Skitti v Kisovcu. Ocenjujejo, da bo center, ki bo urejen na približno 1600 kvadratnih metrih površin, pripomogel k diverzifikaciji zasavskega gospodarstva in ustvarjanju novih delovnih mest. Predvidoma bo v njem 30 delovnih mest za visoko izobražen kader.