STAznanost

Nov projekt varstva narave na območju Cerkniškega jezera

Cerknica, 15. januarja - Notranjski regijski park doživlja v zadnjih letih turistični razcvet. Domačini si zato želijo okolje na območju parka oziroma Cerkniškega jezera še bolj varovati. Prav zato so pridobljeni evropski projekti, tudi nov Life TRŠCA, še toliko bolj pomembni, je na današnji novinarski konferenci povedal direktor parka Matevž Podjed.

Projekt Life TRŠCA, vreden šest milijonov evrov, je namenjen celostni obravnavi Cerkniškega jezera kot ekosistema in prinaša spremenjene kmetijsko-okoljske ukrepe, ki bodo pripomogli k ohranjanju naravnega stanja jezera. Skupaj s domačimi kmetovalci in lastniki zemljišč želijo prilagoditi tudi košnjo na območju Cerkniškega jezera na način, ki bo bolj prijazen do ekosistema, obenem pa ne bodo izgubili subvencij.

"Life TRŠCA cilja na celoten pristop k trajnostnemu ohranjanju jezera in spodbujanju lokalnega razvoja. Poudarja predvsem nove in prenovljene kmetijsko-okoljske ukrepe za subvencije z namenom izboljšanja naravovarstvenega stanja jezera in optimizacijo košnje," je poudaril Podjed. Zato prinaša tudi nekatere omejitve za obiskovalce, za nekatere med njimi si že dalj časa prizadevajo tudi domačini, kot je prepoved parkiranja na kmetijskih površinah.

Projekt vključuje tudi investicije v infrastrukturo na Gorenjem jezeru, kot so izgradnja parkirišča in ureditev druge vstopne točke v park oziroma nadgradnjo Centra za obiskovalce ter fizično omejitev prometa na tem območju. Tretji cilj projekta pa je usmerjen v spodbujanje regionalnega gospodarstva s poudarkom na trajnostni rabi naravnih virov, spodbujanju lokalnih storitev ter podpori lokalnemu gospodarstvu.

V projekt so vključene tudi nove strokovne raziskave, organizacija dogodkov, kot so naravoslovni tabori, ter mednarodno povezovanje s partnerji iz različnih evropskih držav.

"Projekt prinaša nek odmik od varovanja zgolj in samo ptic, saj je bil v preteklosti res velik fokus na to, da se predvsem koscu zagotovi res ugodne pogoje. Zdaj bi pa radi bolj celovito, tudi bolj mikro pristopili k varovanju vrst na Cerkniškem jezeru in prilagajali posamezne prakse košnje, kmetijske rabe na Cerkniškem jezeru res ciljnim vrstam in res večjemu in širšemu številu teh vrst. Predvsem pa bi ob vodotokih radi zagotovili neke nepokošene površine, zato da bodo manjša pregrevanja vode in da bodo razmere na jezeru ugodnejše predvsem za ribe," je še dejal Podjed.

V zadnjih devetih letih je Notranjski regijski park doživel veliko rast, ki jo je omogočila pridobitev 12 milijonov evrov evropskih sredstev. Lani so zabeležili več kot 100.000 obiskovalcev Notranjskega parka ter med 30.000 in 35.000 obiskovalcev jezera. Točnega števila obiskovalcev v parku ne vedo, saj mnogi vstopajo vanj na drugi vstopni točki, ki jo želijo urediti z novim projektom.