STAznanost

STA s partnerji projekta Omino v reviji Nature Human Behaviour o informacijski preobremenjenosti

Ljubljana, 12. februarja - Raziskovalci v evropskem projektu Omino, v katerem je partner tudi STA, so v ugledni mednarodni znanstveni reviji Nature Human Behaviour objavili članek, ki izpostavlja vprašanje informacijske preobremenjenosti. Avtorji so mnenja, da je treba z informacijskim okoljem ravnati enako skrbno, kot skušamo skrbeti za naravno okolje.

V članku Zaščitimo naše okolje pred informacijsko preobremenitvijo avtorji članka, ki je dosegljiv na povezavi https://rdcu.be/dx2Vu, iz vseh partnerjev konzorcija projekta Omino vlečejo vzporednice med industrijsko revolucijo in trenutnim stanjem informacijske preobremenjenosti.

Pred petdesetimi leti so bili eden od simbolov napredka civilizacije tovarniški dimniki, zdaj vemo, da smog ubija, in se proti njemu borimo. Pred dvajsetimi leti je bil nov simbol napredka splošni dostop do informacij. Zdaj počasi začenjamo razumeti, da informacije, ki nas dosegajo, povzročajo tudi negativne učinke, pravijo.

Informacijska preobremenjenost deluje na vsaj treh ravneh: na kognitivni, povezani s posamezniki in njihovimi individualnimi dejanji, v obliki interakcij v skupini, in v širši družbi, kjer se srečajo mehanizmi nastajanja, obdelave in razširjanja informacij.

Avtorji članka si tok informacij predstavljajo kot večplastno omrežje, katerega vozlišča ustrezajo posameznikom, skupinam in celotnim družbam, povezave med njimi pa odražajo interakcije, ki potekajo med temi akterji.

Ob upoštevanju te kompleksnosti in dejstva, da je informacijska sfera sestavni del sodobnega življenja, je zato potreben odgovoren pristop pri naslavljanju vprašanja preobremenjenosti z informacijami. Brez tega se bo družba soočala z vse hujšimi posledicami informacijske poplave.

Avtorji zatrjujejo, da je treba zagotoviti dobro ravnovesje med količino in kakovostjo, preglednost in neke vrste podatkovno higieno, to pa zahteva tudi ustrezne raziskave, izobraževanje ljudi in zakonodajo.

Ravno to so tudi osrednji cilji večletnega projekta Omino, ki ga v okviru programa Obzorje Evropa sofinancira EU in pri katerem poleg STA sodelujejo še Tehniška univerza v Varšavi, Tehniška univerza v Vroclavu, Univerza Modul iz Dunaja, izraelski univerzi Bar Ilan in Technion ter Leibnizov inštitut za družbene vede iz Nemčije.