STAznanost

Na BFestivalu letos o bioznanosti in podnebnih spremembah

Ljubljana, 15. februarja - Na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani se bo ob 9. uri začel BFestival, na katerem bodo predstavili raziskovalne dosežke fakultete. Letošnja tema festivala je posvečena bioznanosti in podnebnim spremembam. Zaključil se bo z okroglo mizo, kjer bodo predstavniki različnih institucij delili svoje izkušnje pri soočanju s podnebnimi spremembami.

BFestival je festival raziskovalnih dosežkov Biotehniške fakultete in je namenjen predstavitvi najodličnejših raziskovalnih izsledkov raziskovalcev, skupin in kateder ter predstavitvi raziskovalnih profilov Biotehniške fakultete širši javnosti.

Kot so sporočili s fakultete, bo letošnji festival potekal pod naslovom Bioznanost in podnebne spremembe, saj te vse bolj vplivajo na naravne, gospodarske in družbene sisteme.

Danes bodo tako predstavili dosežke raziskovalcev, ki obravnavajo različne vidike vpliva podnebnih sprememb na biološke sisteme, prilagajanje upravljanja naravnih virov in obvladovanje tveganj, ki jih prinašajo podnebne spremembe. Poleg tega bodo raziskovalci osvetlili tudi gospodarske in socialne vidike spremenjenih razmer.

V prvem delu programa bodo potekala predavanja o najbolj izrazitih vplivih podnebnih sprememb v kmetijstvu, ugotavljanju vplivov podnebnih sprememb na gozdne ekosisteme v Sloveniji in Evropi, sušnosti ozračja kot ključne motnje vodne in ogljikove bilance rastlin v spreminjajočem okolju, raziskovanju mikrobnih interakcij na temnem ledu Grenlandije, spraševali pa se bodo tudi o tem, kaj lahko rastline povedo o klimatskih trendih.

V drugem delu se bodo posvetili vplivu onesnaževal, ki vzbujajo zaskrbljenost na varnost in kvaliteto vrtnin, namakanih s prečiščeno odpadno vodo kot alternativnim vodnim virom, rabi lesa v luči podnebnih sprememb, uspešnosti inovativnih metod prenosa znanja na področju blaženja podnebnih sprememb v kmetijstvu in sodelovalnemu oblikovanju celovite prostorske vizije regionalnega energetskega prehoda.

BFestival se bo zaključil z okroglo mizo, na kateri bodo predstavniki različnih institucij delili svoje izkušnje pri soočanju s podnebnimi spremembami in izpostavili nekatere raziskovalne izzive. Na njej bodo sodelovali Mojca Dolinar z Urada za meteorologijo, hidrologijo in oceanografijo, Tomaž Jevšnik z OceanOrchids, Matjaž Guček z Zavoda za gozdove Slovenije, Jože Verbič s Kmetijskega inštituta Slovenije in Žiga Malek z IIASA -International Institute for Applied Systems Analysi.