STAznanost
Humanistika in družboslovje

Za investicije v izobraževalno-raziskovalno infrastrukturo več kot pol milijarde evrov

Ljubljana, 24. februarja - Lani ustanovljeno ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je univerzam za investicije v izobraževalno-raziskovalno infrastrukturo v letu 2023 namenilo 35,5 milijona evrov, kar je skoraj 5,5 milijona več kot v predhodnem letu, kažejo podatki ministrstva. To za velik cikel investicij v prihodnje predvideva 579 milijonov evrov.

Po podatkih ministrstva je v preteklih letih prejšnje ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport za investicije v visoko šolstvo, raziskovalno infrastrukturo in raziskovalno opremo javnim univerzam skupno namenilo okoli 137 milijonov evrov: v letu 2018 10.884.042 evrov, v letu 2019 15.913.713 evrov, v letu 2020 16.585.365 evrov, v letu 2021 27.953.364 evrov, v letu 2022 30.142.823 evrov in lani 35.489.385 evrov, piše na spletni strani ministrstva.

Največ sredstev za raziskovalno infrastrukturo in raziskovalno opremo je v teh letih prejela naša največja Univerza v Ljubljani (UL). V letu 2028 je prejela 7.890.674 evrov, v letu 2019 9.254.338 evrov, v letu 2020 11.941.141, v letu 2021 14.038.498, v letu 2022 13.468.075 evrov in v tem letu 18.192.101 evrov.

Kot kažejo podatki ministrstva, je mariborska univerza (UM) pred petimi leti prejela 290.175 evrov, leta 2019 3.495.218 evrov, leto kasneje 2.055.765 evrov, leta 2021 11.311.984, leta 2022 9.441.214 in v tem letu 8.991.440 evrov.

Primorska univerza (UP) je za raziskovalno infrastrukturo in raziskovalno opremo v letu 2018 po podatkih ministrstva prejela 2.703.192 evrov, leta 2019 3.164.154 evrov, 2020 2.492.914 evrov, 2021 2.122.040 evrov, leto kasneje 2.847.284 evrov in letos 1.704.175 evrov.

Po navedbah ministrstva je v naslednjih letih za velike investicije v visoko šolstvo skupno predvideno 579 milijonov evrov, od tega 341 milijonov evrov ljubljanski univerzi za gradnjo kampusa medicinske fakultete in novih treh fakultet, za veterino, farmacijo in strojništvo in 238 milijonov evrov mariborski univerzi za dozidavo medicinske fakultete, prenovo in dozidavo fakultete za zdravstvene vede in projekt INNOVUM.

V letu 2023 se je na ljubljansko univerzo vpisalo 37.406 študentov, na mariborsko pa 14.490 študentov.

Obseg predvidenega financiranja velikih investicij na študenta je 9116 evrov na ljubljanskega in 16.425 evrov na mariborskega študenta, so še zapisali na ministrstvu.

STA objavlja tabele s pregledom sredstev za posamezne univerze in projekte v evrih.

Delež sredstev po posamezni slovenski univerzi in posameznem proračunskem letu za investicije v visoko šolstvo, raziskovalno infrastrukturo in raziskovalno opremo

               UL       UM      UP     UNG*
-----------------------------------------------------------------------------
2018
št. študentov       37.879,00   13.337,00   4.932,00      /
sredstva        7.890.674,99   290.175,81 2.703.192,00      /
delež            72,50 %     2,70 %    24,80 %      /
sredstva na študenta     208,31     21,76    548,09
-----------------------------------------------------------------------------
2019                                    /
št. študentov       37.527,00   13.349,00   5.147,00      /
sredstva        9.254.338,54  3.495.218,16 3.164.154,87  95.300,52
delež            57,80 %    21,80 %    19,70 %   0,70 %
sredstva na študenta     246,60     261,83    614,76
-----------------------------------------------------------------------------
2020                                    /
št. študentov       40.527,00   13.950,00   6.089,00      /
sredstva       11.941.141,98  2.055.765,21 2.492.914,98  95.542,86
delež            72,00 %    12,40 %    15,00 %   0,60 %
sredstva na študenta     294,65     147,37    409,41
-----------------------------------------------------------------------------
2021                                    /
št. študentov       39.163,00   14.073,00   5.805,00      /
sredstva       14.038.498,77 11.311.984,04 2.122.040,66 480.173,34
delež            50,20 %      40,5    7,60 %   1,70 %
sredstva na študenta     358,46     803,81    356,55
-----------------------------------------------------------------------------
2022                                    /
št. študentov       37.602,00   13.988,00   5.743,00      /
sredstva       13.468.075,00  9.441.214,61 2.847.284,45 239.989,07
delež            51,80 %    36,20 %     10,9   1,10 %
sredstva na študenta     358,17     647,95    495,80
-----------------------------------------------------------------------------
2023
št. študentov       37.406,00   14.490,00   5.744,00      /
sredstva       18.192.101,34  8.991.440,88 1.704.175,00 136.008,75
delež            62,70 %    31,00 %    5,90 %   0,40 %
sredstva na študenta     486,34     620,53    296,69

*Univerza v Novi Gorici (UNG) je nejavna univerza, zato so navedena le razpisna sredstva za raziskovalno opremo.
Iz tabele je razvidno, da UM v zadnjih treh letih prejme največ sredstev na študentko, študenta.

Pregled sredstev za nekatere večje investicije Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru

Sredstva načrta za okrevanje in odpornost (NOO)

projekt UL             skupaj proračun NOO fakulteta
-------------------------------------------------------------------
Novogradnja medicinske fakultete
Kampus Vrazov trg         85 mio 24 mio 40 mio 21 mio

Novogradnja veterinarske fakultete 76 mio 19 mio 49 mio  8 mio

Financiranje po zakonu o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo 2021-2031

projekt                      skupaj    proračun
-------------------------------------------------------------------------
UM prenova fakultete za zdravstvene vede     12 mio     12 mio

UL izgradnja fakultete za farmacijo    ni še podatkov predv. 100 mio

UM dozidava medicinske fakultete     ni še podatkov predv. 100 mio

Kohezijska sredstva

                            kohezijska
projekt                    skupaj  sredstva
------------------------------------------------------------------
UL izgradnja fakultete za strojništvo ni še podatkov   80 mio

UM projekt INNOVUM           ni še podatkov   126 mio

Vir: ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije