STAznanost

Raziskovalec Jaka Tušek prejel ERC sredstva za potrditev koncepta svojih raziskav

Ljubljana, 5. marca - Jaka Tušek z ljubljanske fakultete za strojništvo je prejel sredstva na ERC razpisu za potrditev koncepta raziskav s področja elastokaloričnih tehnologij hlajenja in ogrevanja. Pridobljena sredstva v višini 150.000 evrov bodo omogočila nadgradnjo prebojne tehnologije, razvite v sklopu Tuškovega prvega ERC projekta, ter prenos v vsakdanjo rabo.

Kot so sporočili s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani, novo pridobljeni projekt z akronimom E-CO-HEAT temelji na bazičnih raziskavah elastokalorične tehnologije opravljenih v sklopu ERC projekta za začetek samostojne raziskovalne kariere SUPERCOOL, ki se je iztekel konec prejšnjega leta.

Elastokalorična tehnologija bi po navedbah fakultete lahko bistveno zmanjšala onesnaževanje okolja v primerjavi z obstoječo parno-kompresijsko tehnologijo hlajenja in črpanja toplote, ki je "stara, relativno neučinkovita in še vedno uporablja okolju škodljiva hladilna sredstva". Slednja je po navedbah fakultete tudi "ena glavnih povzročiteljev učinka toplote grede".

Na podlagi raziskav v Tuškovem projektu SUPERCOOL so razvili prototipno elastokalorično regenerativno hladilno in grelno napravo, ki je po navedbah fakultete "kot prva na svetu izkazovala trajno dinamično delovanje ter hkrati rekordne hladilne in grelne karakteristike in po svojih specifičnih lastnostih presega vse do sedaj izdelane kalorične hladilne naprave". "Odporna je na utrujanje ter dosega 100 vatov grelne/hladilne moči ter 30 kelvinov temperaturnega razpona," so pojasnili.

Pridobljena sredstva v sklopu novega projekta E-CO-HEAT, ki bo trajal leto in pol, bodo omogočala višjo razvitost omenjene tehnologije, skupaj s poslovno strategijo in intelektualno lastnino pa tudi prenos v vsakdanjo rabo. V prvem delu projekta bodo raziskovalci razvili prototip, ki bo nadgrajen z učinkovitejšimi elastokaloričnimi materiali, nato pa ga bodo testirali v realnih industrijskih pogojih.

"Skupaj s patentno zaščito najbolj inovativnih rešitev razvitega prototipa bodo te izboljšave tvorile osnovo za prve korake v smeri komercializacije elastokalorične tehnologije ter njeno približevanje trgu," je poudaril Tušek.

"Ironično, bolj kot se hladimo, večje so potrebe po hlajenju. Po ocenah Mednarodne agencije za energijo (International Energy Agency) bo do sredine stoletja število klimatskih naprav po svetu z današnje 1,6 milijarde naraslo na 5,6 milijarde. S takšnim tempom naraščanja potreb po hlajenju bo raba energije za hlajenje leta 2060 presegla skupno rabo energije za ogrevanje, do konca stoletja pa jo bo presegla za več kot 60 odstotkov. Med alternativnimi tehnologijami v zadnjih letih velik potencial izkazuje elastokalorična tehnologija hlajenja in ogrevanja, ki temelji na izkoriščanju elastokaloričnega učinka med cikličnim obremenjevanjem materialov z oblikovnim spominom," je še pojasnil raziskovalec.

Tušek je z novim projektom postal šesti nosilec raziskovalnega projekta ERC v Sloveniji, ki je pridobil tudi dodatno podporo za razvoj inovativnih potencialov svojih raziskav, in hkrati drugi na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani.