STAznanost

Kompetenčni center za oljkarstvo pri Kopru korak bliže začetku gradnje

Koper, 7. marca - Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper je pridobilo gradbeno dovoljenje za gradnjo Kompetenčnega centra za mediteranske kulture na Plavjah, ki bo namenjen razvoju oljkarstva in drugih oblik sredozemskega kmetijstva. Kompleks bodo uredili na območju nekdanje vojaške karavle v bližini Škofij. Projekt naj bi bil dokončan v letu 2026.

Iz ZRS Koper so danes sporočili, da lahko začnejo s postopki javnega naročila za pripravo in izdajo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje. Investicija bo, kot so pojasnili, zagotovila ustrezne prostore za Inštitut za oljkarstvo ZRS Koper in njegov laboratorij ter akreditirane dejavnosti, s čimer bo ohranila raziskovalno dejavnost na tem področju.

"Veseli smo, da bodo sodelavke in sodelavci Inštituta za oljkarstvo ZRS Koper končno pridobili ustrezno raziskovalno infrastrukturo, ki si jo s svojim odličnim delom že dolgo zaslužijo," je zapisal direktor ZRS Koper Rado Pišot.

Za podporo se je zahvalil Mestni občini Koper, ki je ZRS Koper za obdobje 40 let brezplačno podelila stavbno pravico na območju nekdanje vojaške karavle, ter ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije, ki je projekt umestilo tudi na prioritetni seznam nujno potrebne raziskovalne infrastrukture v Sloveniji.

Cilji investicije so po navedbah ZRS Koper mnogoteri. Med drugim naj bi center vzpostavil pogoje za nadaljevanje in nadgradnjo raziskav na področju oljkarstva in vinogradništva, uvedbo digitalnih tehnologij za trajnostni razvoj mediteranskega kmetijstva in izboljšanje prilagoditve na podnebne spremembe. Uporabnikom naj bi omogočil podporo pri uvedbi krožnega gospodarstva ter izboljšanju konkurenčnosti sredozemskega kmetijstva. Prostore v novem centru bo pridobil tudi nedavno ustanovljeni Inštitut za vinogradništvo in vinarstvo ZRS Koper.

S kompetenčnim centrom se bo Slovenija po prepričanju investitorja postavila ob bok najuglednejšim evropskim institucijam na področju oljkarstva ter prispevala k zaščiti svojega kmetijskega sektorja in ohranjanju kulturne dediščine svojih regij.

Čeprav Slovenska Istra in Goriška že od antike slovita po oljkarstvu, je panoga v Sloveniji po navedbah ZRS Koper dolgo trpela zaradi pomanjkanja ustrezne infrastrukture in sistematične podpore. Da bi se to spremenilo, so od 2010 naprej v okviru Inštituta za oljkarstvo ZRS Koper potekale številne aktivnosti za združitev raziskovalnih nalog in strokovnih aktivnosti, a žal do vzpostavitve skupne institucije za oljkarstvo ni prišlo.

Je pa Inštitut za oljkarstvo ZRS Koper, kot so se pohvalili, uspešno deloval s številnimi nacionalnimi in evropskimi projekti ter si pridobil ugled v mednarodnem prostoru. Laboratorij je postal edini uradno imenovani laboratorij za ugotavljanje kakovosti in pristnosti oljčnega olja v Sloveniji, pridobil je status nacionalnega referenčnega laboratorija za to področje ter se uvrstil med pooblaščene laboratorije Mednarodnega sveta za oljke.