STAznanost

Ljubljanska univerza ustanovila raziskovalni sklad za povečanje vpliva humanističnih, umetniških in družboslovnih raziskav

Ljubljana, 13. marca - Univerza v Ljubljani je ustanovila sklad za povečanje vpliva humanističnih, umetniških in družboslovnih (HUD) raziskav v družbi. Sklad bo podpiral projekte, ki bodo prednostno reševali pereče družbene izzive in stremeli k interdisciplinarnemu povezovanju univerzitetnega znanja. Poziv za prijavo projektov je odprt do 11. aprila.

Kot so sporočili z univerze, HUD sklad zapolnjuje vrzel med naravoslovjem ter humanistiko, družboslovjem in umetnostjo. "Univerza v Ljubljani je leta 2020 vzpostavila inovacijski sklad, s katerim raziskovalkam in raziskovalcem, ki razvijajo inovativne in hkrati tržno zanimive rešitve, omogoča izboljšanje tehnološke pripravljenosti in jih približuje industrijskim partnerjem. Zaradi narave sklada ta ni bil primeren za raziskovalke in raziskovalce s področij humanistike, družboslovja in umetnosti," so v sporočilu za javnost povzeli besede rektorja Gregorja Majdiča.

Spomnil je, da živimo v dobi digitalizacije, soočamo se s staranjem prebivalstva in večanjem tveganja revščine. Lokalno nam izjemen izziv predstavlja mobilnost, na globalni ravni si še ne predstavljamo raznolikih posledic podnebnih sprememb. "Le tehnične rešitve ne bodo dovolj. Interdisciplinarno sodelovanje in uporaba znanj, ki jih razvijajo humanisti, družboslovci ter umetniki, je nujno," dodaja rektor.

Oblikovanje finančnega sklada, ki podpira in spodbuja povečevanje vpliva, učinka in pozitivnega pomena znanstvenih raziskav v družbi, je po mnenju Majdiča eden od načinov, kako znanost približati vsem in pokazati, kaj lahko znanost vrne družbi.

Prenos znanja z univerze v gospodarstvo na področju tehničnih in naravoslovnih smeri se po mnenju vodja pisarne za prenos znanja Urše Jerše uspešno razvija. Zaposlenim namenjajo finančna sredstva in vsebinsko podporo. Področje HUD ni več izjema. Sprva je univerza v okviru projektov razvojnega stebra financiranja (RSF) v letu 2021 spodbujala študentke in študente 1. in 2. stopnje, da se preizkusijo v inovativnem oblikovanju in iskanju novih rešitev za izzive sodobne družbe.

Tudi po koncu RSF projekta bodo študentke in študenti lahko v okviru rektorjeve nagrade tekmovali v posebni, HUD kategoriji, s poudarkom na reševanju družbenih izzivov. Letos so s HUD skladom razširili podporo HUD rešitvam za družbene izzive tudi za raziskovalke in raziskovalce. S skladom bodo podprli raziskovalce, ki niso nujno snovalci socialnih inovacij, a imajo ključna znanja za spodbujanje pozitivnih družbenih sprememb, je dodala Jerše.

Na poziv se lahko prednostno prijavijo raziskovalci univerze, ki delujejo na področjih humanističnih, umetniških in družboslovnih raziskav.