STAznanost

Podelitev Jesenkovih nagrad s poudarkom na vlogi znanstvenikov pri omilitvi podnebnih sprememb

Ljubljana, 14. marca - Na ljubljanski biotehniški fakulteti so danes podelili Jesenkove nagrade, najvišja priznanja za pedagoško, raziskovalno in strokovno delo na področju biotehniških ved. Okoljski znanstvenik Žiga Malek je v svojem govoru poudaril pomen znanstvenikov pri omilitvi podnebnih sprememb in preprečevanju nadaljnje krize biotske raznovrstnosti.

Letošnji slavnostni govornik Malek je na prireditvi poudaril pomen znanosti. "Vloga znanosti in biotehniške fakultete je danes centralna, če želimo omiliti kakršnekoli okoljske vplive, jih obrniti ali se prilagoditi na njih," je dejal. "Mi in ostali sodelavci na biotehniški fakulteti smo znanstveniki, ki poznamo rešitve trenutne podnebne krize in krize biotske raznovrstnosti. Če ne bomo mi tisti, ki bomo dovolj glasni in vplivali, ko bo to potrebno, bo šlo to mimo nas, se bodo s tem ukvarjali ljudje, ki se na to ne spoznajo tako dobro ali pa imajo kakšne druge namene," je pojasnil.

Svoj govor je zaključil z mislijo, da v kolikor bodo znanstveniki v načrtih za omilitev podnebnih sprememb, za preprečitev nadaljnje krize biotske raznovrstnosti in podobno preveč ignorirani, teh problemov ne bomo rešili.

"Na biotehniški fakulteti je osem oddelkov in študij, 3000 študentov na vseh ravneh študija in preko 680 zaposlenih, ki prispevajo tudi k skrbi za okolje, v katerem se ustvarja novo znanje, ki se prenaša tako na študente, ter preko sodelovanja z ostalimi partnerji tudi v gospodarstvo in družbo," je dodala dekanja biotehniške fakultete Marina Pintar.

Zaradi vedno bolj kompleksnih izzivov, ki se pojavljajo v družbi se povečuje potreba po inter in multidisciplinarnih pristopih k njihovemu reševanju. "Inter in multidisciplinarnost v precejšnji meri pokrijemo že z medoddelčnim sodelovanjem znotraj fakultete, saj so področja našega dela zelo raznolika," je poudarila.

Nagrade so danes na biotehniški fakulteti podelili na rojstni dan botanika in genetika Frana Jesenka, po katerem so nagrade dobile tudi ime. Podeljujejo jih od leta 1973. Letos so jih prejeli Nina Gunde-Cimerman za življenjsko delo, Rožle Repič za najboljšega diplomanta doktorskega študija in Jerica Kobal za najboljšo diplomantko magistrskega študija. Na dogodku so podelili tudi priznanja fakultete za zgledno delo ter prispevek k razvoju in ugledu biotehniške fakultete, in sicer v štirih kategorijah.

Priznanja fakultete pedagoškim delavcem in raziskovalcem, posameznikom, so prejeli Metka Hudina s katedre za sadjarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo oddelka za agronomijo, Milan Šernek s katedre za lepljenje, lesne kompozite, obdelavo površin in konstruiranje oddelka za lesarstvo in Tatjana Pirman s katedre za prehrano oddelka za zootehniko.

Priznanja fakultete nepedagoškim delavcem sta prejeli samostojna strokovna sodelavka oddelka za mikrobiologijo Nives Turk in samostojna strokovna sodelavka oddelka za živilstvo in knjižnice ter INDOK oddelka za živilstvo Barbka Slemenik. Priznanji fakultete posameznikom in skupinam izven fakultete so podelili društvu rejcev govedi črnobele pasme v Sloveniji in Sebastjanu Filipu iz Pekarne Pečjak. Podelili pa so tudi priznanja fakultete najboljšim študentom posameznega študijskega programa 1. in 2. stopnje.