STAznanost

Ministrstvo s predlogom za višje investicijske spodbude v raziskave in razvoj

Ljubljana, 14. marca - Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je dalo v javno obravnavo osnutek uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud za investicije v raziskave, razvoj in inovacije. Z njim predlaga višje zgornje meje absolutnih zneskov spodbud. Zainteresirani lahko podajo predloge do 12. aprila.

Uredba ureja različne oblike pomoči, vključno z regionalno pomočjo, pomočjo za male in srednje velike gospodarske družbe ter pomoč za raziskave, razvoj ter inovacije, po katerih se med drugim dodeljuje tudi pomoč po zakonu o spodbujanju investicij, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Pri investiciji, ki je pretežno temeljna raziskava, če več kot polovica upravičenih stroškov nastane z dejavnostmi, ki spadajo v kategorijo temeljnih raziskav, predlagajo 55 milijonov evrov na družbo in investicijo, prej 40 milijonov evrov. Pri investiciji, ki je pretežno industrijska raziskava, če več kot polovica upravičenih stroškov nastane z dejavnostmi, ki spadajo v kategorijo industrijskih raziskav, se znesek povečuje z 20 milijonov na 35 milijonov evrov.

Pri investiciji, ki je pretežno eksperimentalni razvoj, če več kot polovica upravičenih stroškov nastane z dejavnostmi iz kategorije eksperimentalnega razvoja, se znesek povečuje s 15 milijonov na 25 milijonov evrov. Pri spodbudi za študije izvedljivosti za pripravo na raziskovalne dejavnosti se viša s 7,5 milijona na 8,24 milijona evrov.

V primeru spodbude za naložbe v raziskovalne infrastrukture absolutni znesek spodbude ne sme presegati 35 milijonov, prej 20 milijonov evrov na infrastrukturo. V primeru spodbude za naložbe v inovacijske grozde pa ta ne sme presegati 10 milijonov, prej 7,5 milijona evrov na inovacijski grozd.

V primeru spodbude za svetovalne in podporne storitve za inovacije se lahko intenzivnost pomoči poveča do 100 odstotkov upravičenih stroškov, pod pogojem, da celotni znesek pomoči za svetovalne in podporne storitve za inovacije ne presega 220.000 evrov, prej 200.000 evrov na družbo v kateremkoli triletnem obdobju. Pri spodbudi za inovacije za male in srednje velike družbe absolutni znesek spodbude ne sme presegati 10 milijonov, prej pet milijonov evrov.

Pri spodbudi za procesne in organizacijske inovacije absolutni znesek spodbude po novem predlogu ne sme presegati 12,5 milijona evrov, prej 7,5 milijona evrov na družbo in na investicijo. Spodbuda za inovacijski grozd se lahko po novem dodeli lastniku inovacijskega grozda, prej izključno pravnemu subjektu, ki upravlja inovacijski grozd.