STAznanost

Drugi strateški načrt Obzorja Evropa s poudarkom na zelenem in digitalnem prehodu

Bruselj, 20. marca - Evropska komisija je danes sprejela drugi strateški načrt za program Obzorje Evropa. Kot tri ključne strateške usmeritve EU za financiranje raziskav in inovacij v zadnjih treh letih programa, torej med letoma 2025 in 2027, določa zeleni prehod, digitalni prehod ter odpornejšo, konkurenčnejšo, bolj vključujočo in demokratično Evropo.

Cilj usmeritev novega strateškega načrta je nasloviti ključne svetovne izzive, kot so podnebne spremembe, izguba biotske raznovrstnosti, digitalni prehod in staranje prebivalstva, so danes sporočili iz Bruslja.

Odprta strateška avtonomija ter zagotavljanje vodilne vloge Evrope pri razvoju in uvajanju kritičnih tehnologij sta po njihovih navedbah splošni načeli, ki se uporabljata za vse tri ključne strateške usmeritve.

Strateški načrt povečuje ambicije programa Obzorje Evropa na področju biotske raznovrstnosti in se zavezuje, da bo deset odstotkov skupnega proračuna programa za obdobje 2025-2027 namenjenih temam, povezanim z biotsko raznovrstnostjo. Ta nova obveznost dopolnjuje obstoječe cilje za podnebne odhodke (35 odstotkov v času trajanja programa Obzorje Evropa) in glavne digitalne dejavnosti (13 milijard evrov v tem obdobju).

Strateški načrt opredeljuje devet novih evropskih sofinanciranih in skupaj načrtovanih partnerstev: zdravje možganov, gozdovi in gozdarstvo za trajnostno prihodnost, inovativni materiali za EU, surovine za zeleni in digitalni prehod, odporna kulturna dediščina, družbene preobrazbe in odpornost, fotovoltaika, tekstil prihodnosti ter virtualni sveti.

Načrt po navedbah komisije obravnava številna posebna vprašanja, kot sta ravnovesje med raziskavami in inovacijami ter vključevanje družboslovnih in humanističnih ved. V zvezi s prvim se strateški načrt zavezuje, da bo zagotovil uravnoteženo podporo dejavnostim z različnimi stopnjami zrelosti in tehnološke pripravljenosti.

"Naš program za raziskave in inovacije je temelj naše prihodnje blaginje in konkurenčnosti. Strateški načrt za zadnja tri leta programa Obzorje Evropa zagotavlja, da naše financiranje raziskav in inovacij podpira naše ambicije na področju podnebja, biotske raznovrstnosti in digitalnih ciljev, hkrati pa ohranja prožnost, ki jo potrebujemo za odzivanje na morebitne nastajajoče potrebe," je dejala evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade Iliana Ivanova.

Program EU za raziskave in inovacije Obzorje Evropa (Horizon Europe) je aktiven v obdobju 2021-2027. Proces strateškega načrtovanja programa Obzorje Evropa se po navedbah Bruslja osredotoča predvsem na globalne izzive in steber evropske industrijske konkurenčnosti podjetij.