STAznanost
Medicina in zdravje

Projekt umestitve ciklotrona v slovenski prostor prejel podporo ministrstva za zdravje

Ljubljana, 29. aprila - Projekt umestitve ciklotrona za proizvodnjo radiofarmakov v slovenski prostor, ki ga izvajajo na ljubljanskem onkološkem inštitutu, je prejšnji teden prejel podporo ministrstva za zdravje, so sporočili iz UKC Ljubljana. Z umestitvijo ciklotrona bo Slovenija pridobila lastno proizvodnjo izotopov za potrebe diagnostike PET/CT.

Radioaktivna zdravila oziroma radiofarmaki predstavljajo najsodobnejši način zdravljenja najteže bolnih ljudi. Nujna so za obravnavo bolnikov, ki potrebujejo izbrano nuklearno-medicinsko diagnosticiranje ali zdravljenje, so po srečanju s predstavniki ministrstva izpostavili v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana.

Prisotni so enotno prepoznali nujnost umestitve ciklotrona v slovenski prostor in kot optimalno lokacijo za zagotavljanje potreb bolnikov na nacionalni ravni opredelili lokacijo južnega prizidka diagnostično terapevtskih služb UKC Ljubljana.

Radioaktivna zdravila od klasičnih loči radioaktivna komponenta, in sicer radioaktivni izotop, ki je sestavni del končnega zdravila. Radioaktivne izotope pridobivajo v posebnih pospeševalcih delcev imenovanih ciklotronih. Slovenija je edina država v EU, ki ciklotrona nima, intenzivna prizadevanja zanj pa potekajo že od leta 2022. Gre za skupni projekt več deležnikov, so v UKC Ljubljana zapisali v sporočilu za javnost.

Ciklotron predstavlja ključni vir radioaktivne komponente radioaktivnih zdravil za diagnosticiranje s pozitronsko emisijsko tomografijo (PET). Te preiskave po navedbah UKC Ljubljana danes predstavljajo zlati standard na številnih področjih diagnosticiranja. Večina radioaktivnih izotopov, ki so pridobljeni s pomočjo ciklotrona, ima zelo kratek razpolovni čas, od nekaj minut do dve uri.

Zaradi kratke razpolovne dobe takšnih radioaktivnih izotopov je njihova razpoložljivost neposredno povezana z razdaljo med ciklotronom in bolnikom, ki potrebuje preiskavo s PET. Lokacija umestitve ciklotrona je zato ključna za zagotavljanje optimalne razpoložljivosti radioaktivnih zdravil.

Ker je za neonkološka področja značilna uporaba radioaktivnih zdravil, ki so označena s pozitronskimi sevalci z najkrajšim razpolovnim časom, lahko lokacija ciklotrona ob UKC Ljubljana zagotovi razpoložljivost radioaktivnih zdravil najširšemu naboru slovenskih bolnikov, so poudarili v sporočilu.

"Danes radioaktivna zdravila, ki vsebujejo radioaktivni izotop z zelo kratko razpolovno dobo, v Sloveniji niso dostopna in preiskav z njimi ne moremo izvajati. Trenutno stanje slabe razpoložljivosti radioaktivnih zdravil je tudi eden od ključnih razlogov, da je Slovenija po številu preiskav s PET precej pod povprečjem razvitih evropskih držav," so zapisali.

Kot so poudarili, je podpora ministrstva ključna za vse nadaljnje aktivnosti v zvezi s projektom. Center bo zagotavljal preskrbo vseh državljanov Slovenije z radioaktivnimi zdravili in gre zato za projekt nacionalnega pomena. Radioaktivna zdravila bodo torej enakovredno dostopna vsem centrom, ki izvajajo diagnosticiranje s PET.

Ob optimalnem scenariju bo projekt zahteval dve leti priprave projektne dokumentacije in od dve do tri leta gradnje. V UKC Ljubljana so ob tem izpostavili, da bo vsaj toliko časa potrebnega za vzpostavitev usposobljene ekipe za delo in upravljanje ciklotronskega centra. Tega znanja namreč v Sloveniji ni, zato načrtovanje izobraževanj v tujini že poteka.