STAznanost

SAZU med podpisnicami predvolilnega poziva k podpori znanosti in inovacijam

Ljubljana, 6. maja - Evropske akademije znanosti in sorodne akademske ustanove so danes naslovile javno pismo kandidatom in kandidatkam pred junijskimi volitvami v Evropski parlament. V njem poudarjajo pomen izobraževanja, znanosti in inovacij za moderno Evropo blagostanja, so sporočili iz Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU), ki je ena od 27 podpisnic.

Prihodnost Evrope je odvisna od trdnih, odprtih in svobodnih znanosti in izobraževanja, so kandidate in kandidatke na letošnjih evropskih parlamentarnih volitvah pozvale podpisnice pisma.

Evropski znanstveniki so vodilni na svetu na področju raziskav in inovacij, poudarjajo v javnem pismu. Znanost in inovacije so po njihovi oceni ključnega pomena za svobodo in odpornost Evropske unije, za njeno globalno konkurenčnost, blagostanje in dobro počutje njenih državljanov.

"Mednarodno sodelovanje in odprta izmenjava znanja, raziskovalcev in študentov so ena največjih prednosti Evropske unije, deljenje znanstvenih spoznanj pa ključni predpogoj za znanstveni in tehnološki napredek. Odprto mednarodno znanstveno sodelovanje je pomembno tudi za mednarodne odnose zunaj zidov akademskih ustanov. Odločevalci naj ne postavljajo ovir na poti tovrstnega sodelovanja, varujejo naj načela akademske svobode, avtonomnosti akademskih ustanov in odprtega mednarodnega pretoka ljudi in podatkov," piše v javnem pismu.

Znanost in izobraževanje omogočata tudi kritično mišljenje in uvid, ki sta nujna v živahnih in odpornih demokracijah. "Da ne bi zaostajali glede na druge dele sveta, naj Evropska unija in njene države članice uresničujejo skupni cilj o vlaganju treh odstotkov bruto domačega proizvoda letno v raziskave in razvoj," pozivajo podpisnice pisma.

"Izzivi, ki so pred nami, vključno s podnebnimi spremembami, izgubo biotske raznovrstnosti, mednarodnimi migracijami, prehransko varnostjo in energetskim prehodom, so tako kompleksni in nujni, da se jih brez znanosti in odkritega dialoga med znanostjo, politiko, civilno družbo in gospodarskih subjektov ne moremo učinkovito lotiti," opozarja pismo.

Upoštevanje znanstvenih izsledkov pri političnih odločitvah glede velikih izzivov v naših demokratičnih družbah so zato ključnega pomena, še pojasnjujejo podpisnice.

Junija bo okoli 370 milijonov volilnih upravičencev v 27 državah članicah unije izbiralo novih 720 članov Evropskega parlamenta, od tega devet v Sloveniji, kjer bodo volitve potekale 9. junija.