STAznanost

Kozjanski park v projektu za ohranjanje suhih travišč

Kozje, 12. maja - Kozjanski park je pripravil projekt, s katerim bodo na območju Nature 2000 v Bohorju raziskovali suhe travnike. Posebno pozornost bodo v okviru projekta, s katerim so se uspešno prijavili na razpis Interreg Slovenija-Hrvaška, namenili kukavičevkam oz. divjim orhidejam in žuželkam, so sporočili iz parka.

Suhi travniki so eden od najbolj ogroženih življenjskih prostorov tako v Sloveniji kot tudi drugod po Evropi. Zato si v Kozjanskem parku prizadevajo za njihovo ohranjanje in varovanje, so pojasnili.

S projektom želijo prispevati k ohranitvi živega sveta suhih travnikov, ki predstavlja enega najbolj pestrih življenjskih prostorov. Samo na enem kvadratnem metru je možno najti več kot 80 različnih rastlinskih in živalskih vrst, so dodali. Med njimi so tudi številne ogrožene rastline, živali in glive, tudi kukavičevke, ki so v Sloveniji zavarovane z uredbo o prostoživečih rastlinskih vrstah. Nekatere so uvrščene tudi na rdeči seznam ogroženih rastlinskih vrst.

Vodilni partner projekta je Nacionalni inštitut za biologijo, Kozjanski park pa bo sodeloval tudi s hrvaškimi partnerji, ki bodo raziskovali travnike v zavarovanem območju Žumberak-Samoborsko gorje. Ostali partnerji v projektu so Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje, Hrvaška akademija znanosti in umetnosti oz. Zavod za ornitologijo in Hrvaški prirodoslovni muzej.

Kozjanski park ob tem 19. maja vabi na pohod na Vetrnik, kjer bodo na tamkajšnjem travniku skupaj z obiskovalci poiskali različne vrste kukavičevk ter si ogledali bogastvo suhih travnikov.