STAznanost

Aris z devetmilijonskim razpisom za podporo raziskovalnim projektom

Ljubljana, 13. maja - Javna agencija RS za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost (Aris) je objavila javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa CRP 2024 v letošnjem letu. Na voljo bo predvidoma 9,19 milijona evrov, začetek sofinanciranja pa je načrtovan za oktober.

Predmet razpisa, objavljenega v petkovem uradnem listu, sta izbor in sofinanciranje izvajanja raziskovalnih projektov, ki bodo vladi v pomoč pri pripravi strokovnih podlag za odločanje in oblikovanje razvojnih in drugih politik na posameznem področju javnega interesa v smeri izboljšanja konkurenčnosti in trajnostnega razvoja Slovenije.

Področja javnega interesa raziskovalnih projektov so določena s prednostnimi vsebinami v okviru težišč CRP 2024. To so vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba, visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse, učenje za in skozi vse življenje, ohranjeno zdravo naravno okolje ter visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.

Na razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti, in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v register zasebnih raziskovalcev.

Točna višina sredstev bo po navedbah agencije odvisna od njenega finančnega načrta in razpoložljivosti proračunskih sredstev. Sama naj bi po načrtih v celotnem obdobju izvajanja raziskovalnih projektov zanje prispevala 4,6 milijona evrov, od ministrstev oziroma drugih sodelujočih državnih organov pa po višini sredstev izstopajo ministrstvo za obrambo (815.000 evrov), ministrstvo za zdravje (664.000 evrov) ter ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (648.500 evrov).

Kot so danes sporočili z okoljskega ministrstva, so predlagali teme iz sklopov vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba ter ohranjeno zdravo naravno okolje. Med drugim se nanašajo na ranljivost na podnebne spremembe in prilagajanje nanje v razvojnih regijah, preprečevanje onesnaževanja okolja zaradi izpustov nevarnih snovi v obratih tveganja za okolje ob naravnih nesrečah, razvoj kmetijskih praks z zmanjšanim vplivom nitratov na tla in podzemno vodo ter upravljanje nizkofrekvenčnega hrupa pri spodbujanju uporabe obnovljivih virov energije.

Rok za prijavo, ki se odda v elektronski obliki pred Arisovega spletnega portala, je 11. junij do 14. ure. Prijavitelji bodo o izboru projektov obveščeni predvidoma septembra.