STAznanost

Sindikati očitajo Arisu diskriminacijo na podlagi starševstva oziroma zdravstvenega stanja

Ljubljana, 17. maja - V sindikatih očitajo Arisu diskriminacijo na podlagi nosečnosti, materinstva, starševstva oziroma zdravstvenega stanja. Aris s podzakonskimi akti ter interpretacijo le-teh namreč postavlja ovire pri strokovnem udejstvovanju znanstvenicam, ki so se odločile za materinstvo, in vsem, ki so bili zaradi bolezni dlje časa odsotni, so opozorili.

Na Agenciji za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (Aris) pri presoji izpolnjevanja meril za vodje projektov ne upoštevajo podaljšanega obdobja za zajem mednarodno primerljivih rezultatov zaradi začasne neprekinjene odsotnosti, čeprav mu to izrecno narekuje tudi 63. člen zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, so v današnjem skupnem odprtem pismu izpostavili v Visokošolskem sindikatu Slovenije, Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije ter v Konfederaciji sindikatov Slovenije Pergam.

"Direktorica Arisa namreč zahteva, da prijaviteljice oziroma prijavitelji projektov, čeprav so bili dlje časa upravičeno odsotni, izpolnijo kriterije za vodje projektov glede citiranosti in minimalno oceno iz znanstvenih objav, ki upošteva kakovost objav (A1), v enakem časovnem obdobju, kot če bi se v tem obdobju lahko strokovno udejstvovali," so dodali.

S tem se Aris po mnenju reprezentativnih sindikatov postavlja nad zakon ter diskriminira znanstvenice ter znanstvenike, ki se zaradi nosečnosti, materinstva, starševstva ali svojega zdravstvenega stanja določeno obdobje niso mogli strokovno udejstvovati.

Po njihovih navedbah je agencija na letošnjem projektnem razpisu zavestno zavrnila in izločila projektne prijave prijaviteljev in prijaviteljic, ki so na podlagi dokumentirane upravičene odsotnosti uveljavljali podaljšanje obdobja zajema znanstvenih objav za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo projekta. Ker pa se tudi številni institucionalni pravilniki sklicujejo na izpolnjevanje pogoja za vodjo projekta, se diskriminacija posledično širi in odraža tudi na primer pri dodelitvi mentorskih mest na posameznih znanstvenoraziskovalnih institucijah, možnosti vodenja programskih skupin, ipd, so dodali.

Po mnenju sindikatov je to nedopustna diskriminacija, zato Zagovornika načela enakosti pozivajo, da začne postopek ugotavljanja in odprave diskriminacije in sproži postopek za oceno ustavnosti za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti kriterijev, na podlagi katerih agencija presoja izpolnjevanje kriterijev za vodje projektov.

Pričakujejo tudi, da se bo do diskriminatornih praks agencije opredelil minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič, direktorico Arisa Špelo Stres pa pozivajo, da diskriminacijo nemudoma odpravi.