STAznanost

Visokošolsko ministrstvo bo preverilo navedbe o diskriminaciji na Arisu

Ljubljana, 17. maja - Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije bo preverilo navedbe sindikatov o diskriminaciji znanstvenic na podlagi nosečnosti, materinstva, starševstva oz. zdravstvenega stanja na Agenciji za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS (Aris). Ob tem zagotavljajo, da enakim možnostim spolov namenjajo posebno pozornost.

Ministrstvo samostojno in v sodelovanju z institucijami EU uvaja in podpira ukrepe za enakost spolov na vseh področjih, so na ministrstvu odgovorili na poizvedbe STA o domnevni diskriminaciji zaposlene na Arisu, na katero je opozorilo več sindikatov.

Zagotovili so, da na ministrstvu deluje komisija za enake možnosti na področju znanosti, ki jim pomaga pri podpiranju promocijskih dejavnosti za uveljavitev načela enakih možnosti spolov, pri sledenju načela uravnoteženega zastopanja obeh spolov pri imenovanju delovnih teles v pristojnosti ministrstva pristojnega za znanost ter pri pripravi pravnih aktov in drugih strateških dokumentov, ki obravnavajo enakost možnosti spolov in uveljavitev vloge žensk v znanosti v Sloveniji.

Posebno pozornost namenjajo vključevanju enakih možnosti spolov v vse faze raziskovalnega procesa; od načrtovanja in izvajanja, do vrednotenja in širjenja rezultatov raziskav. V ta namen vključujejo tudi številne ciljno usmerjene ukrepe za podporo in spodbujanje žensk v znanosti, eden od njihovih ciljev je nasloviti izziv prenizke zastopanosti žensk na vodilnih vlogah v raziskavah ter na položajih odločanja v njih.

V prihodnje namerava ministrstvo začeti tudi širšo strokovno razpravo o načinih in pomenu vključevanja vidika spola v financiranje raziskave. S tem želijo zagotoviti, da projekti in pobude upoštevajo vpliv spola na raziskovalne rezultate ter znanstveno obravnavo vprašanj, povezanih s spolom. Izvajanje teh ukrepov je ključnega pomena za enake možnosti spolov v znanosti ter za ustvarjanje vključujočega ter raznolikega okolja, ki bo prispevalo k boljšim rezultatom znanstvenega in inovacijskega napredka, so sporočili z ministrstva. Zagotovili so, da bodo Aris pozvali k pojasnitvi navedb v dopisu sindikatov.

V Visokošolskem sindikatu Slovenije, Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije ter v Konfederaciji sindikatov Slovenije Pergam so namreč Arisu očitali diskriminacijo na podlagi nosečnosti, materinstva, starševstva oziroma zdravstvenega stanja. Aris s podzakonskimi akti ter interpretacijo le-teh namreč postavlja ovire pri strokovnem udejstvovanju znanstvenicam, ki so se odločile za materinstvo, in vsem, ki so bili zaradi bolezni dlje časa odsotni, so opozorili.