STAznanost

Zagovornik spremlja dogajanje na Arisu

Ljubljana, 21. maja - Zagovornik načela enakosti spremlja dogajanje na Arisu, ki mu v sindikatih očitajo diskriminacijo znanstvenic na podlagi nosečnosti, materinstva, starševstva oziroma bolezni. Pričakuje, da bo vodstvo Arisa odpravilo domnevno diskriminatorno ravnanje. Opozarja tudi, da ima problematika dolgo brado, na katero pri zagovorniku opozarjajo že več let.

Zagovornik načela enakosti je prejel pismo sindikatov glede diskriminatornih praks na Javni agenciji za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS (Aris). Seznanjen je tudi z odgovorom vodstva agencije, da bo domnevno diskriminatorno ravnanje odpravilo v nekaj dneh.

"Zagovornik dogajanje spremlja. Če bi se izkazalo, da sprememb ne bo ali da so nezadostne, lahko uvede postopek ugotavljanja diskriminacije po uradni dolžnosti," so v uradu Zagovornika odgovorili na poizvedbe STA o domnevni diskriminaciji na Arisu, na katero je minuli teden opozorilo več sindikatov.

Izpostavili so, da zagovornik na diskriminatorno obravnavo pri razpisih, namenjenih mladim raziskovalcem, opozarja že vse od leta 2019. Izdal je tudi več ugotovitvenih odločb, v katerih ugotavlja diskriminatorno obravnavo.

Julija leta 2019 je tako izdal ugotovitveno odločbo, da je ministrstvo za izobraževanje znanost in šport (MIZŠ) z objavo javnega razpisa za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere in prakso nepodaljševanja obdobja upravičenosti oziroma trajanja projektov zaradi dlje časa trajajočih odsotnosti, povezanih z nosečnostjo, starševstvom in zdravstvenim stanjem, kršilo prepoved posredne diskriminacije po zakonu o varstvu pred diskriminacijo.

Diskriminatorno obravnavo mladih raziskovalk pa je ugotovil tudi v odločbi, izdani februarja 2020, in sicer v zadevi, ko je predlog za obravnavo diskriminacije mlade raziskovalke podala ena izmed fakultet Univerze v Ljubljani.

V omenjenih primerih je ministrstvu predlagal, naj upošteva ugotovitve iz odločbe ali odpravi sistemsko diskriminacijo mladih raziskovalk in raziskovalcev. Z ministrstva so aprila 2019 odgovorili, da se zavedajo problematike, kar bodo v čim večji meri upoštevali pri pripravi bodočih instrumentov, namenjenih financiranju raziskovalcev na začetku karierne poti.

Oktobra 2020 se je Zagovornik med drugim sestal s takratno ministrico Simono Kustec, ki je dejala, da se tega problema na MIZŠ zavedajo. Februarja 2022 je pri MIZŠ ponovno preveril, ali je to upoštevalo priporočila Zagovornika in na kakšen način. "Ministrstvo je v odgovoru navedlo, da bo priporočilo upoštevano v celoti," so navedli za STA.

V Visokošolskem sindikatu Slovenije, Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije ter v Konfederaciji sindikatov Slovenije Pergam so namreč v petkovem skupnem odprtem pismu Arisu očitali, da s podzakonskimi akti in njihovo interpretacijo postavlja ovire pri strokovnem udejstvovanju znanstvenicam, ki so se odločile za materinstvo, in vsem, ki so bili zaradi bolezni dlje časa odsotni.