STAznanost
Naravoslovje in tehnika

Kemijski inštitut podelil Preglove nagrade

Ljubljana, 5. junija - Kemijski inštitut (KI) je danes v Botaničnem vrtu podelil Preglove nagrade. Preglovi nagradi za izjemne dosežke na področju kemije in sorodnih ved sta prejela Petar Djinović in San Hadži, velika Preglova nagrada za raziskovalno delo pa je šla v roke Janezu Plavcu, so sporočili z inštituta.

Ljubljana. Dobitnik Velike Preglove nagrade za raziskovalno delo Janez Plavec. Foto: arhiv Kemijskega inštituta

Ljubljana.
Dobitnik Velike Preglove nagrade za raziskovalno delo Janez Plavec.
Foto: arhiv Kemijskega inštituta

Ljubljana. Dobitnik Preglove nagrade za izjemne dosežke na področju kemije in sorodnih ved Petar Djinović. Foto: arhiv Kemijskega inštituta

Ljubljana.
Dobitnik Preglove nagrade za izjemne dosežke na področju kemije in sorodnih ved Petar Djinović.
Foto: arhiv Kemijskega inštituta

Petar Djinović z odseka za anorgansko kemijo in tehnologijo na KI je prejel nagrado za svoje raziskovalno delo na področju heterogene katalize in kemije nanomaterialov ter tudi na področju kemijskega inženirstva. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, se posebej osredotoča na kemijo pretvorbe ogljikovega dioksida v molekule z dodano vrednostjo. Raziskuje tudi katalitske reakcije pridobivanja vodika, selektivne epoksidacije ter funkcionalizacije ogljikovodikov.

Je pionir na področju raziskav fototermičnih katalitskih reakcij v Sloveniji, za katere je pridobil raziskovalna sredstva v okviru komplementarne ERC sheme. Predava tudi na Univerzi v Novi Gorici. Leta 2022 je postal Naj mentor na Kemijskem inštitutu. Je ustanovitelj in voditelj sklopa mesečnih predavanj mlajših raziskovalcev KI Foruma40. Leta 2015 in 2021 je prejel priznanje Odlični v znanosti, leta 2015 pa nagrado Emerging Technologies Competition, ki jo podeljuje Royal Society of Chemistry.

Docent za področje fizikalne kemije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani (UL) San Hadži si je nagrado prislužil z raziskovalnim delom na področju fizikalne kemije, biokemije ter molekularne in strukturne biologije. Osredotoča se na poglobljeno razumevanje celičnih regulatornih mehanizmov. Raziskovalno se odlikuje z razvojem novih konceptov razumevanja obnašanja biomolekularnih sistemov in vitro ter in vivo. Njegova dela so bila večkrat izbrana med najodličnejše dosežke UL in Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS (Aris). Pomen njegovega raziskovalnega dela potrjujejo številna vabljena predavanja v Evropi in ZDA. Razvija tudi fizikalno-kemijsko platformo za karakterizacijo proteinskih učinkovin, ki se že uporablja v praksi pri proizvodnji bioloških zdravil.

Janez Plavec pa je nagrajen za svoje vrhunsko delo vrhunskega kemika doma in po svetu. Kot vodja Nacionalnega centra za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti na KI in redni profesor na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo UL je močno prispeval k razvoju spektroskopije jedrske magnetne resonance (NMR) v Sloveniji in svetu. Njegovi dosežki segajo od razvoja metodologije NMR, strukturnih pretvorb prionskih proteinov s podedovanimi mutacijami, do raziskav malih molekul v raztopini in v trdnem agregatnem stanju, ter izjemno zanimivih struktur nukleinskih kislin.

Skupaj s sodelavci je pokazal, kako svetloba in oksidacija poškodujeta in spreminjata strukturo DNA, in razvil strategije, kako te spremembe preprečiti. Prispeval je tudi k načrtovanju terapevtskih učinkovin, usmerjenih k prepoznavanju regij človeškega genoma, povezanih z rakavimi obolenji. Je izredni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti in Academia Europea. Pod njegovim vodstvom je doktoriralo 20 raziskovalcev, ki delujejo na pomembnih raziskovalnih inštitucijah ter v industriji. NMR center je postal mednarodno prepoznaven Evropski Center odličnosti in del konzorcija centralno-evropske raziskovalne infrastrukture CERIC.

Preglovo nagrado KI podeljuje za vrhunske dosežke na področju temeljnih ali uporabnih raziskav, ki se lahko primerjajo z dosežki v svetovnem merilu, in je med nagradami in priznanji najpomembnejša.