STAznanost
Humanistika in družboslovje

Matej Babšek kot prvi Slovenec prejel mednarodno nagrado NISPAcee z doktoratom s področja javne uprave

Ljubljana, 5. junija - Matej Babšek s Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani (UL) je kot prvi Slovenec prejel mednarodno nagrado Mzia Mikeladze za najboljšo doktorsko disertacijo s področja javne uprave in javnih politik, ki jo podeljuje Mreža šol in inštitutov za javno upravo v srednji in vzhodni Evropi (NISPAcee), so sporočili s fakultete.

Priznanje je prejel na nedavni letni konferenci mreže NISPAcee, ki je med 23. in 25. majem potekala v Tbilisiju v Gruziji. Nagrada Babšku predstavlja potrditev mednarodne odmevnosti dosedanjega raziskovalnega dela ter ga, kot je poudaril, hkrati motivira in navdihuje za bodoče izstopajoče znanstvene dosežke. "Potrjuje tudi primerljivost kakovosti doktorskega študijskega programa na Fakulteti za upravo UL s sorodnimi študijskimi programi v širšem evropskem prostoru," je navedel. Doktorsko disertacijo z naslovom Evalvacija reorganizacije centrov za socialno delo v RS z vidika izbranih modelov javnega upravljanja je opravil pod mentorstvom Polonca Kovač in Nine Tomaževič, zagovarjal pa jo je junija 2023.

NISPAcee omenjeno nagrado podeljuje za izjemna doktorska dela na področju javne uprave in javnih politik. "Delo Babška je presežno v več pogledih, primarno pa z vidika sinergične multidisciplinarne, tj. primarno pravne, a tudi organizacijske, makroekonomske in sociološke obravnave tematike, tako vsebinsko kot metodološko. Sama tema evalvacije reorganizacije centrov za socialno delo je bila preučena celostno, podani so bili argumentirani kritični predlogi za izboljšave, zato je zgled za podobne družboslovne študije,"je prispevek nagrajenega doktorskega dela k razvoju upravne znanosti pojasnila mentorica Polonca Kovač.

Nagrada predstavlja tudi priznanje za doktorski študijski program Upravljanje in ekonomika javnega sektorja, ki ga Fakulteta za upravo UL izvaja skupaj z Ekonomsko fakulteto Univerze na Reki, so še sporočili.