STAznanost

V Kranjski Gori mednarodni konferenci o biotski raznovrstnosti v Alpah

Kranjska Gora, 12. junija - V sklopu predsedovanja Slovenije Alpski konvenciji od danes do petka v Kranjski Gori potekata dva mednarodna dogodka, in sicer Konferenca o alpski biotski raznovrstnosti in Forum Alpinum. Dogodka sta namenjena dialogu med znanstveno srenjo in oblikovalci politik.

Kot so sporočili z ministrstva za naravne vire in prostor, se bodo v Kranjski Gori zbrali strokovnjaki, raziskovalci, oblikovalci politik in predstavniki civilne družbe iz vseh alpskih regij. Sodelovali bodo na različnih okroglih mizah, razpravah in delavnicah.

Konferenco o alpski biotski raznovrstnosti organizira ministrstvo za naravne vire in prostor v okviru dvoletnega slovenskega predsedovanja Alpski konvenciji, ki se letos zaključuje. Alpski forum pa organizira Mednarodni znanstveni odbor za raziskovanja v Alpah v sodelovanju Znanstvenoraziskovalnim centrom Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani in Triglavskim narodnim parkom.

Oba dogodka skupaj tvorita tridnevno dogajanje pod enotnim naslovom Skupaj za Alpe: ohraniti, povezati in obnoviti. Udeleženci bodo razpravljali o možnostih, da bi s skupnim pristopom v Alpah naslovili globalne in evropske cilje na področju biotske raznovrstnosti. Govorili bodo o izzivih, s katerimi se pri tem srečujejo ter o najnovejših znanstvenih spoznanjih o biotski in geodiverziteti v Alpah.

Letošnji Alpski forum bo namreč potekal pod geslom Alpe - pribežališče za bio- in geodiverziteto? s poudarkom na vročih točkah bio- in geodiverzitete, njihovem proučevanju in upravljanju. Na forumu bodo izpostavili občutljive oblike rabe površja in njihov vpliv na eko- in biodiverziteto ter ocenili učinkovitost ukrepov za zaščito obojega na nacionalni in mednacionalni ravni.

Današnji dan bo posvečen konferenci o alpski biodiverziteti, četrtek pa znanstveni konferenci, na kateri bodo spregovorili o vlogi znanosti, o pomenu ohranjanja bio- in geodiverzitete za preživetje ogroženega risa, o alpskih pašnikih in vplivih, ki jih ima nanje prekomerni turizem v alpskih regijah, o novih tehnologijah, o odnosu med biodiverziteto in kulturo ter o odnosu med geodiverziteto in pitno vodo. V petek se bodo udeleženci odpravili na ekskurzijo v dolino Radovne ali pa v Posočje.

Zaključki kranjskogorskih konferenc bodo uporabljeni pri dopolnitvi kratkega poročila o skupnih ukrepih za biotsko raznovrstnost v okviru Alpske konvencije s priporočili za prihodnje korake na tem področju.