STAznanost
Knjige

Odsevi in obličja glasbene govorice Janka Ravnika

Knjiga Odsevi in obličja glasbene govorice Janka Ravnika osvetljuje glasbeni opus slovenskega skladatelja Janka Ravnika, ki je prepoznavno zaznamoval slovensko glasbeno ustvarjalnost v prvih desetletjih 20. stoletja. Osrednja iztočnica monografije je glasbenoanalitični prikaz Ravnikovega opusa na področju treh zvrsti (klavirskih del, samospevov in zborov) njegovega skladateljskega dela.

Raziskovalno delo zajema pet tematskih sklopov, pri čemer je v ospredju zanimanje za intersekcijsko učinkovanje teh področij: avtonomija in identitete, migracije, intimnost, religija in kultura. Omenjena področja so tudi tematski okviri, ki jih najdete v pričujoči monografiji, čeprav smo jo vsebinsko razdelili v štiri sklope: uvodno besedilo umešča razpravo o identitetah v sodobnem svetu v razmerje med nacionalno državo in procesi (de)globalizacije. Naslednji sklop se ukvarja z večinskimi, kolektivnimi identitetami - nacionalno in evropsko -, tretji sklop pa z manjšinskimi identitetami; najprej v političnem, pravnem in sociološkem kontekstu človekovih pravic in politik enakosti, v zadnjem sklopu pa še specifično v kontekstu kulture in kulturnih reprezentacij.