STAznanost
Knjige

Svoboda

Svoboda je specifično modern koncept, saj šele v sodobnem svetu delovanje ni več izraz že obstoječega bistva, temveč je predvsem povezano z vprašanjem, kako ljudje postanejo svobodni.

Svobodo mislimo na modern način, če jo mislimo v okviru prakse osvobajanja: tako da ni več naravni pojav, temveč je odvisna od oblikovanja določenega družbenega prostora. Paradigmi sodobnega razmisleka o svobodi sta za avtorja Hegel in Marx. Oba sodobno družbo mislita kot udejanjanje svobode. To zgodovinsko mišljenje svobode implicira, da se le-ta ne udejanja vselej na enak način. Sodobno mišljenje svobode mora misliti tako udejanjanje kot preprečevanje svobode. Zato je potreben pojem konkretne svobode, ki pojasni, kako se v specifičnih zgodovinskih okoliščinah svoboda udejanji.

Andreas Arndt je zaslužni profesor za filozofijo na Humboldtovi univerzi v Berlinu in častni predsednik Mednarodnega Heglovega združenja. Je soizdajatelj kritične izdaje celotnih del Friedricha Schleiermacherja in avtor številnih del o klasičnem nemškem idealizmu, Marxu in zgodovini dialektike.