STAznanost
Knjige

Vzdržati različnost: Filozofske razprave o mnogih svetovih

V tej monografiji sodeluje štirinajst članov in članic filozofskega odseka Slovenske matice. Monografija obsega tri tematske sklope, ki se v marsičem prekrivajo in dopolnjujejo. V prvem sklopu Ontologija in antropologija mnogosvetja so štiri razprave, ki začrtajo okvir obravnavane tematike, namreč pojmovanja "mnogosvetja" v preseku med ontološko in epistemološko perspektivo.

V petih razpravah drugega tematskega sklopa Epistemološka analiza možnih, dejanskih in fikcijskih svetov prevladuje analitični filozofski pristop v širšem pomenu. Tretji sklop obravnava različne kulturne vidike in aplikacije pojma možnih svetov pod naslovom Mnogosvetje v religiji, kulturi in življenjskem svetu.