STAznanost
Knjige

Kovidna krajina: ranljivosti v času pandemije

Pričujoča monografija ima v množici kovidnih in postkovidnih objav nekaj posebnosti. Prva je ta, da je nastala kot rezultat mednarodnega projekta Sonar-Global - globalne mreže družboslovnih ved za nalezljive bolezni in protimikrobno odpornost (2019-2022), v okviru katerega je v petih državah (Francija, Italija, Malta, Nemčija, Slovenija) sočasno potekala obširna kvalitativna raziskava o zdravstvenih, družbenih, ekonomskih in drugih posledicah pandemije covida-19. Drugič, posebna je zaradi svoje metodologije, saj v času pandemije potekala raziskava na terenu, kjer je bilo zbrano obsežno etnografsko gradivo: v prvi polovici leta 2021 so bili v Ljubljani in Pomurju izvedeni polstrukturirani intervjuji z 214 sogovorniki in sogovornicami, med katerimi so številni družbeno marginalizirani posamezniki in posameznice, ki jih kvantitativne raziskave običajno spregledajo. Tretjič, monografija predstavlja zbrane razmisleke predvsem mlajših avtoric in avtorja, ki so na različne načine sodelovali pri projektu Sonar-Global, pri čemer velja poudariti, da so med avtoricami tudi raziskovalke, ki so opravile večino terenskega dela slovenskega dela projekta. Kot bo jasno iz kratkih opisov posameznih poglavij, so se avtorice in avtor v svojih prispevkih osredotočili na nekatere tematike, ki so se izkazale kot ključne pri premišljevanju pandemije covida-19 ter njenih dolgoročnih učinkov na družbeno življenje v Sloveniji in širše.