STAznanost
Knjige

Information security and organizations

Informacijske in kibernetske grožnje so veliko tveganje za organizacije. Razvijajo se z eksponentno hitrostjo in so vedno bolj izpopolnjene in nepredvidljive. Ob upoštevanju posledic in škode, ki jih lahko z uresničitvijo groženj povzročijo informacijskovarnostni incidenti, je poslovni uspeh organizacij odvisen od učinkovitega upravljanja informacijskih sistemov in informacijske varnosti. Za zmanjšanje varnostnih tveganj morajo organizacije tehnološki razvoj upravljati odgovorno in premišljeno. V monografiji so predstavljeni položaj informacijske varnosti v poslovnem okolju in pristopi k učinkovitemu upravljanju.

Skozi pregled organizacijskih praks opozarjamo na aktualne upravljavske izzive, na podlagi sinteze dobrih praks in standardov pa so opisani najpomembnejši in formacijskovarnostni ukrepi, ki pripomorejo h kakovostni zaščiti informacijskih sistemov, visoki stopnji varnostne kulture in neprekinjenemu poslovanju v organizacijah.