STAznanost
Knjige

Komentar Zakona o lokalni samoupravi

Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) je temeljni predpis s področja slovenske lokalne samouprave. Komentar, ki ga v sozaložništvu pripravljata Založba Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani in Založba Uradni list RS, bo obsegal poglobljeno in sistemsko obravnavo veljavnih 106 členov zakona in bo prvo tako delo od sprejema zakona pred tremi desetletji.

Komentar je zasnovan tako, da v okviru veljavnih določb upošteva tudi nekatere spremembe zakona v obdobju od njegovega sprejetja do danes, ter obravnava aktualne izzive sodobne lokalne samouprave v Republiki Sloveniji. Poleg teorije zajema tudi pomembnejšo sodno prakso, ki se je v treh desetletjih pri nekaterih temah že dobro oblikovala, hkrati pa upošteva sodobna dognanja in poglede na razvoj lokalne samouprave v širšem evropskem prostoru, predvsem v okviru organizacij Sveta Evrope in Evropske unije.

Komentar bralcu omogoča razumljivo in strukturirano predstavitev temeljnih pojmov, institutov in pravnih pravil, povezanih s področjem lokalne samouprave, ter ob tem opozarja na možne dileme pri njihovi uporabi in ponudi usmeritve za njihovo reševanje. Avtorji se pri tem sklicujejo na relevantno literaturo, povezano s posameznimi pravnimi pojmi in pravili, ob čemer ne pozabijo na analizo zgodovinskega razvoja posameznih pravil tako v domačem pravu kot tudi v primerjalnopravnem kontekstu.

Izdajo Komentarja Zakona o lokalni samoupravi sta podprla Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije.