STAznanost
Knjige

Razvoj slovenščine v digitalnem okolju

Strateško načrtovan in neprekinjen razvoj jezikovnih virov, tehnologij in storitev je ključnega pomena za vsak jezik oz. jezikovno skupnost - je temeljni pogoj, da se lahko posameznice in posamezniki nemoteno vključujemo v nove načine komunikacije, dela in preživljanja prostega časa v sodobni družbi.

Za slovenščino sta premišljenost in usklajenost še toliko pomembnejši, saj je razvojna naloga enaka, raziskovalno-razvojna skupnost, ki se ji posveča, pa manjša kot pri jezikih z več govorci. Načrtovanje digitalne infrastrukture za sodobno slovenščino v tem trenutku še ni optimalno, pozitivno pa je, da se problematiki na nacionalni ravni posveča vedno več pozornosti. Primer dobre prakse raziskovalno-razvojnega projekta, ki je povezal deležnike v slovenskem prostoru in združil znanja različnih raziskovalnih inštitucij ter jezikovnotehnoloških podjetij, je Razvoj slovenščine v digitalnem okolju (RSDO), ki sta ga med leti 2020 in 2023 financirala Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Evropski sklad za regionalni razvoj. Pričujoča monografija je namenjena študentom in študentkam, predavateljem in predavateljicam, raziskovalcem in raziskovalkam, razvijalcem in razvijalkam ter vsem, ki bi radi bolje razumeli namen, sestavo in način gradnje predstavljenih projektnih rezultatov. Pomemben doprinos dela je, da pogled usmerja v prihodnost in opredeljuje korake, ki so pred nami. Zato bo uporabno branje tudi za pripravljavce in pripravljavke nacionalnih razvojnih strategij in druge področne odločevalce in odločevalke.